Olet täällä

Julkaisutietojen ilmoituslomake

Julkaisutietojen ilmoituslomake

Tällä lomakkeella ilmoitetaan Haaga-Helian henkilökunnan tuottamien julkaisujen viitetiedot Haltiassa ylläpidettävään julkaisurekisteriin ja AMKOTA-tilastoihin.

Jokaisesta julkaisusta annetaan ilmoitettaessa kaksi luokitusta, sillä luokittelun lisääminen tietoon muutoin on vaikeaa. Luokitukset koskevat aina julkaisua, ei julkaisijaa. Katso ennen täyttämistä tarkemmat ohjeet julkaisuluokista.

Henkilötietolain (523/99) 10§:n edellyttämä tietosuojaseloste.

Julkaisuluokitukset
Julkaisutyyppi määritellään julkaisukanavan (lehden, sarjan, monografian) käyttötarkoituksen ja kohdeyleisön perusteella. Valitse jokin luokista A1, A2 jne.
Valitse tieteenala, jota julkaisun sisältö edustaa ensisijaisesti. Julkaisulle täytyy määritellä vähintään yksi tieteenalaluokka. Luokituksen pohjana on Tilastokeskuksen Tieteenala 2010 -luokitus.
Voit täydentää julkaisun kuvailua valitsemalla toisen tieteenalaluokan.
Voit täydentää julkaisun kuvailua valitsemalla kolmannen tieteenalaluokan.
Kaikkien tekijöiden tiedot
Luettele niiden Haaga-Heliassa työskentelevien henkilöiden nimet, jotka ovat osallistuneet julkaisun tekemiseen. Merkitse nimet muodossa Sukunimi, Etunimi; Sukunimi, Etunimi.
Kirjaa kaikkien tekijöiden nimet siinä muodossa ja järjestyksessä, jossa ne on lueteltu julkaisussa. Merkitse henkilönnimien väliin puolipiste. Jos tekijöitä on yli 20, merkitse vähintään 20 ensimmäistä nimeä. Haaga-Helian sisäisen tutkimus- ja kehittämisraportin (D4) kirjoittajat merkitään tähän, eikä raportin osia ilmoiteta erikseen.
Jos tekijöitä on yli 50, riittää merkintä 50.
Julkaisu on kansainvälinen, jos tekijöiden joukossa on vähintään yksi ulkomaisen organisaation työntekijä.
Julkaisun tekijöistä vähintään yksi on affilioitunut kansalliseen tai kansainväliseen yritykseen (myös jos tekijällä on affiliaatio sekä tutkimusorganisaatioon että yritykseen). Yrityksellä tarkoitetaan muita yrityksiä kuin valtio-omisteisia valtion erityistehtäviä toteuttavia yhtiöitä (esim. VTT).
Julkaisun tiedot
Artikkelit ja kirjat voivat olla painettuja tai elektronisia. Versioita ei ilmoiteta erikseen. Koska tieteellisten lehtiartikkelien elektroniset ennakkoversiot (online first, epub ahead of print) eivät yleensä sisällä täydellisiä viitetietoja, artikkelit tulisi ilmoittaa vasta lopullisen version ilmestyttyä.
Julkaisun nimi kirjan nimiösivulta tai artikkelin otsikosta. Nimi ilmoitetaan muodossa Pääotsikko : alaotsikko. Haaga-Helian sisäinen tutkimus- ja kehittämisraportti (D4) merkitään tähän. Raportin osia ei ilmoiteta erikseen.
Ilmoitetaan lehdistä ja sarjoista.
Lehden numero.
Lehti- tai kirja-artikkelin sivunumerot (esim. 1-20).
Merkitse Tilastokeskuksen 2-kirjaiminen kielikoodi: esim. en = englanti, sv = ruotsi, fi = suomi. Ks. kielikoodit: http://www.stat.fi/meta/luokitukset/kieli/001-2003/index.html
Artikkelin julkaisseen lehden tai sarjan nimi mahdollisimman täydellisenä (ei lyhenteitä). Konferenssijulkaisujen osalta merkitään konferenssin vakiintunut nimi ilman järjestys- tai vuosilukua ja kirjainlyhennettä. Voit tarkistaa vakiintuneita nimimuotoja Julkaisufoorumin luettelosta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php
Sen lehden tai sarjan ISSN-numero, johon artikkeli sisältyy. Ilmoita ensisijaisesti painetun version ISSN.
Kirjalla (myös artikkelin emojulkaisulla ja konferenssijulkaisulla) kuuluu pääsääntöisesti olla ISBN-numero, jotta sitä voidaan pitää julkaisuna.
Sen kirjan nimi, johon artikkeli sisältyy.
Merkitse toimittajien nimet siinä muodossa ja järjestyksessä, jossa ne on lueteltu julkaisussa. Jos ilmoitat Haaga-Helian sisäisen tutkimus- ja kehittämisraportin tietoja (D4), tähän merkitään raportin toimittajat.
Kirjankustantajan nimi. Voit tarkistaa vakiintuneita nimimuotoja Julkaisufoorumin luettelosta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php
Paikkakunta, joka on ilmoitettu julkaisussa kustantajan yhteydessä.
Kustantajan kotimaa. Käytä Tilastokeskuksen 3-numeroista maakoodia. Esim. 826 = Britannia, 752 = Ruotsi, 246 = Suomi, 840 = Yhdysvallat. Ks. maakoodit: http://www.stat.fi/meta/luokitukset/valtio/001-2007-09-21/index.html
Jos elektronisella julkaisulla on pysyvä DOI-tunniste (esim. 10.1038/ng1104-1133), voit merkitä sen tähän.
Jos julkaisulla on pysyvä verkko-osoite, voit merkitä sen tähän. Pysyvä osoite perustuu yleensä DOI-, URN- tai handle-tunnisteeseen (esim. http://dx.doi.org/10.1038/ng1104-1133).
Open access -lehden tai -sarjan sisällöt ovat pysyvästi ladattavissa ja luettavissa Internetin kautta ilman korvausta. Rinnakkaistallennettu open access -kopio on saatavilla esim. tiedeorganisaation oman tai tieteenalakohtaisen verkkoarkistopalvelun kautta, ja se saattaa poiketa maksullisessa lehdessä julkaistusta versiosta.
Koskee julkaisutyyppejä A4, B3 ja D3.
Esim. jos julkaisija ei ole henkilöstöä, mutta Haaga-Helia on olennaisesti mahdollistanut julkaisun teon esim. tilojen tai ohjauksen kautta, ilmoita tässä miten. Tässä voi myös ilmoittaa keksinnön/patentin ja ohjelmiston tiedot (ks. ohjeen julkaisutyyppiluokitukset H ja I2).
Anna sähköpostiosoitteesi, jos haluat itsellesi kopion ilmoittamistasi tiedoista.
Image CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit kenttään.