Olet täällä

Osaamiskriteerit sekä myynnin ja palvelun roolit

Osaamiskriteerit sekä myynnin ja palvelun roolit

Myynnin ja palvelun osaaja on: 

Markkinaennakoija
 

 • OSAA tunnistaa tuotteen/palvelun kilpailukyvyn ja elinkaaren vaiheen Kuvituskuva
  sekä jakaa tietoaan tarjooman kehittämiseksi
 • OSAA arvioida ja tuoda kilpailutietoa oman organisaation ja verkoston strategisen päätöksenteon tueksi
 • OSAA toimia muutosagenttina
 • OSAA tunnistaa markkinamahdollisuuksia
 • OSAA profiloida asiakaskuntaa

 

Myynnintekijä
Kuvituskuva

 • OSAA etsiä aktiivisesti uusia myyntimahdollisuuksia
 • OSAA ohjata myyntikeskustelun tavoitteelliseen lopputulokseen
 • OSAA sopeuttaa omaa käytöstään asiakkaasta
  ja tilanteesta riippuen luottamuksen saavuttamiseksi

PalvelutuotteistajaKuvituskuva

 • OSAA kehittää ja hyödyntää erilaisia menetelmiä asiakas-ymmärryksen lisäämiseksi
 • OSAA osallistaa asiakkaita, tiimejä ja verkostoja ideoimaan uusia palveluita ja kehittämään olemassa olevia palveluita
 • OSAA valita ideat toteutettavuuden ja kannattavuuden kannalta
 • OSAA kehittää idean palvelukonseptiksi
 • OSAA visualisoida ja konkretisoida palvelukonseptin ja sen hyödyt asiakkaalle ymmärrettävään muotoon
 • OSAA osallistaa muita liiketoiminnan kehittämiseen erilaisia työkaluja käyttäen

 

Asiakkaan kumppani
 

Kuvituskuva

 • OSAA proaktiivisesti ylläpitää ja kehittää asiakassuhdetta, luottamusta ja asiakasuskollisuutta
 • OSAA ennakoida asiakkaan tavoitteita ja tarpeita
 • OSAA ylittää asiakkaan odotukset
 • OSAA hahmottaa asiakkaan päätöksentekijäverkoston
 • OSAA toimia asiakkaan puhemiehenä

Yhteispelin rakentaja
Kuvituskuva

 • OSAA yhdistää oman organisaation prosessit tukemaan asiakkaan ongelman ratkaisua ja palvelua
 • OSAA luoda palvelua ja kilpailukykyä muista yrityksistä muodostuvien verkostojen avulla
 • OSAA käyttää omaa vaikutusvaltaansa asiakkaan ratkaisun toteuttamiseksi omassa organisaatiossa

Digisoveltaja
Kuvituskuva

 • OSAA myydä ja palvella virtuaalisesti
 • OSAA aktiivisesti käyttää organisaation tietojärjestelmiä asiakastiedon hyödyntämiseksi ja liiketoiminnan edistämiseksi
 • OSAA nähdä mahdollisuuksia tehostaa ja uudistaa palvelutuotantoa uusien tekniikoiden avulla

Kosmopoliitti
Kuvituskuva

 • OSAA luoda ja viestiä yhteisen ymmärryksen tilanteesta ja tavoitteista monikulttuurisessa asiakassuhteessa, tiimissä ja verkostossa
 • OSAA muokata omaa käyttäytymistään vastapuolen kulttuuriin sopivaksi

Itsensä johtaja
Kuvituskuva

 • OSAA asettaa tavoitteet ja priorisoida ne liiketoiminnan kannalta järkeviksi suorituksiksi
 • OSAA hallita omia tunteitaan asiakastilanteissa
 • OSOITTAA vahvaa asennoitumista ja sitoutumista asiakastyöhön
 • SAA työn iloa asiakkaan menestymisestä
 • OTTAA vastuun omasta kehittymisestään ja työhyvinvoinnistaan
 • TOIMII systemaattisesti organisaationsa prosessien mukaisesti.

 

Roolit toteutuvat sekä myynti- että palvelutyössä, tosin eri painotuksin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Countdown