Olet täällä

Lähdekirjallisuutta

Lähdekirjallisuutta

LÄHDEKIRJALLISUUTTA HH3S-SERTIFIKAATTIIN VALMISTAUTUVALLE:

Päivitetty 28.1.2015

 • Apunen, A. & Parantainen, J. (2014) Tuotteistajan taskuraamattu. Talentum.
 • Arantola, H. (2006). Customer insight: uusi väline liiketoiminnan kehittämiseen. Helsinki: WSOYpro.
 • Arantola, H. & Simonen, K. (2009). Palvelemisesta palveluliiketoimintaan – Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perusteena.
 • Avaimia asiakaslähtöisyyteen: uudistuva verkostomainen palveluliiketoiminta. Tampere University Press 2013.
 • Digin mitalla: verkostomarkkinoinnin ja –myynnin mittaamisen käsikirja. Mainostajien liitto 2013.
 • Eades, K. M., (2004). The New Solution Selling. New York: McGraw-Hill.
 • Fischer, M. & Vainio, S. (2014) Potkua palvelubisnekseen: asiakaskokemus luodaan yhdessä. Talentum.
 • Futrell,C.M. (2011). Fundamentals of Selling. Customers for Life Through Service. New York: McGraw-Hill.
 • Grönroos, C. (2009). Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Helsinki: WSOYpro.
 • Jaakkola, E., Orava, M. & Varjonen, V. (2009) Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua: Opas yrityksille.
 • Johnston, M.W. (2010). Relationship Selling. New York: McGraw-Hill. Part 1 and 2.
 • Kalliomäki, A. (2014) Tarinallistaminen: palvelukokemuksen punainen lanka. Talentum.
 • Kaufman, R. (2005). Up your service. Strategies and Action Steps to Delight Your Customers NOW. Singapore: Ron Kaufman Pte Ltd.
 • Kinnunen, R. (2004). Palvelujen suunnittelu. Helsinki: WSOY.
 • Lowelock, C., Wirtz, J. & Chew, P. (2009). Essentials of Services Marketing. Singapore: Pearson.
 • Moritz, S. (2005). Service Design. A Practical Access to an Evolving Field. London: KIDS Köln International School of Design.
 • Parvinen, P. (2014) Myyntipsykologia: näin meille myydään. Docendo.
 • Rackham, N. (1988). SPIN Selling. New York: McGraw-Hill.
 • Sinkkonen I., Kuoppala H.; Parkkinen, J. & Vastamäki R. (2009) Käytettävyyden psykologiaa.
 • Stickdorn, M. & Schneider, J. (2011). This is Service Design Thinking: Basics -Tools-Cases. Hoboken: Johan Wiley & Sons.
 • Tolvanen, J. (2012). Kohtaaminen – ymmärrä kohderyhmääsi. Helsinki: Talentum.
 • Tonder, M. (2013). Ideasta kaupalliseksi palveluksi: matkailupalvelujen tuotteistaminen. Restamark.
 • Tuulaniemi, J. (2011). Palvelumuotoilu. Helsinki: Talentum.
 • Vierula, M. (2014) Suuri integraatiokirja: markkinointi, myynti ja viestintä. 2.uud.p. Talentum.
 • Wikström, J. (2013) Markkinoinnin käsikirja yrittäjälle. Myllylahti.

 

Countdown