Olet täällä

Blogi

Blogi

Blogin arvioinnissa kiinnitetään huomiota ammattimaiseen otteeseen ja käytettyjen esimerkkien aitouteen. Myynnin ja palvelun käsitteiden sujuva käyttö sekä tiivis esittämistapa ja visuaalisuus ovat näytön antajalle eduksi. Näytön antaja voi vapaasti valita itselleen soveltuvan blogialustan.

1. Asiakkuuden hoitosuunnitelma

Liitä blogiisi yhden olemassa olevan asiakkuuden hoitosuunnitelma.

2. Uusasiakashankinta

Liitä blogiisi näyte siitä, miten hallitset myyntisuppiloa (sales funnel, sales pipeline) omassa työssäsi.

3. Palveluprosessin visualisointi ja uudistus

Visualisoi blogissasi palveluprosessi palvelun polun ja service blueprintin avulla. Nosta esiin prosessin kehittämiskohtia asiakkaan näkökulmasta.

Kuvaa blogiisi, miten teknologian avulla poistaisit palvelun toimimisen pullonkauloja tai uudistaisit palvelua.

4. Työarjen videointi

Liitä blogiisi videokooste, jossa kuvaat miten omassa työarjessasi:

- tuotat asiakkaalle lisäarvoa tuottavan yhteistyöehdotuksen

- rakennat asiakkaalle toimitettavaa palvelukokonaisuutta yhdessä oman organisaatiosi ja/tai verkostokumppaneidesi kanssa

5. Reflektointi

arvioi blogissasi omaa myynnin ja palvelun osaamistasi kaikkien kahdeksan myynnin ja palvelun roolin osalta (kts. osaamiskriteerit)

kuvaa ja arvioi blogiisi niitä keinoja, joilla johdat itseäsi omassa työssäsi

Countdown