Olet täällä

Premiumia ja Luksusta - Arvot ja ansainnat lifestyle-toimialalla

Premiumia ja Luksusta - Arvot ja ansainnat lifestyle-toimialalla

Suomalaisia pk-yrityksiä kannustetaan erottautumaan palveluillaan ja tuotteillaan, jotta ne saavuttaisivat niillä kilpailuetua. Monet ministeriöt, Finpro/Visit Finland, Sitra, Tekes ja maakunnat ottavat tähän kantaa strategioissaan ja alueellisissa kehittämissuunnitelmissaan.

Pk-yritysten halutaan nostavan palvelu- ja innovaatioastettaan erikoistumalla. Tämä tapahtuu räätälöimällä tuotteita ja palveluja asiakkaiden tarpeisiin esim. muotoilun, luovuuden ja uniikkiuden kautta. Tätä kautta avautuu mahdollisuus saavuttaa uusia markkinoita ja asiakassegmenttejä, ja siten kasvattaa pk-yritysten liiketoimintaa.

Lifestyle-toimialaan kuuluu mm. matkailu-, ravintola-, elintarvike-, musiikki-, media- ja tapahtuma-, muoti-, käsityö-, design-, ym. luovan alan pk-yrityksiä. Lifestyleyritys eroaa muista vastaavista toimijoista korkealaatuisilla huippupalveluillaan ja -tuotteillaan, joilla on korkea hinta, innovaatio- ja jalostusaste sekä ekologinen arvo.

Hyödyt

Premiumia ja Luksusta – Arvot ja ansainnat lifestyle –toimialalla -hankkeen päätavoitteena on uuden liiketoiminnan luominen tunnistamalla aloittelevien yritysten ja olemassa olevien pk-yritysten uudistumistarpeet ja kasvupotentiaali lifestyle-toimialalla. Projekti auttaa valittuja pk-yrityksiä kehittymään kilpailukykyisiksi toimijoiksi lifestyle-toimialalla analysoimalla ja kehittämällä niiden liiketoimintaa, palvelujen ja tuotteiden korkealaatuisuutta ja kestävyyttä eri testiympäristöissä, sekä liiketoimintamalleja ja konsepteja palvelumuotoilun ja ekologisuuden näkökulmista. Hankkeessa kartoitetaan luksustuotteiden ja -palvelujen kysyntää ja tarjontaa sekä selvitetään valittujen yritysten mahdollisuuksia nousta kansainväliseen huippuluokkaan lifestyle- toimialalla.

Hankkeen erityistavoitteena on lisätä lifestyle-toimialan liiketoimintaosaamista, luoda ympäristöystävällinen palvelujen kehittämismalli luksustoimialalle, kehittää pk-yritysten partneruuksia ja verkottumista sekä kuvata ekoluksuspalvelujen ja -tuotteiden jakelukanavia.
 

Koordinaattori: Haaga-Helia
Aika: 1.9.2016-31.8.2018
Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
Projektipäällikkö: Anu Sipilä
Projektiasiantuntija: Vesa Heikkinen