Olet täällä

Jatkoväylä-sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun

Jatkoväylä-sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun

Tavoitteena lyhentää kokonaisopiskeluaikaa opintopolulla, joka koostuu ammatillisesta toisen asteen tutkinnosta ja ammattikorkeakoulututkinnosta.Jatkoväylä-hankkeessa luodaan valtakunnalliset suositukset ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun välistä siirtymää tukevien opintojen ja palveluiden toteuttamiseen. Tavoitteena on kokonaisopiskeluajan lyheneminen. Kehitystyön kohteena ovat mm. osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä opintojen ohjaus siirtymävaiheessa.

Linkki Xamk sivuille: Jatkoväylä

Tutustu Jatkoväylä-hankkeen julkaisuun

Hankkeen nimi: Jatkoväylä - sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun
Painopistealue, ala: Oppimisen uudet ratkaisut, Ammatillinen opettajankoulutus
Koordinaattori: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu (XAMK)
Projektipäällikkö HH AOKK: Päivi-Katriina Juutilainen


Kesto: 2016-2018
Kumppanit: Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Etelä-Savon koulutus Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Hyria koulutus Oy, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy
Rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Countdown