Olet täällä

Combo – nuorten osallisuuden, hyvinvoinnin ja työelämävalmiuksien edistäminen

Combo – nuorten osallisuuden, hyvinvoinnin ja työelämävalmiuksien edistäminen

EU-logo     Vipuvoimaa-logo     ELY-logo    TTL-logo

Combo-tutkimus- ja kehittämishankkeessa (2015–2018) kehitetään uusia toimintatapoja, valmiuksia ja menetelmiä, jotka tukevat nuorten osallisuutta ja hyvinvointia sekä työelämään kiinnittymistä.

Hyödyt

Hanke tuottaa myös tietoa hanketoimenpiteiden vaikuttavuudesta nuorten osallisuuteen, hyvinvointiin ja työelämävalmiuksiin  Hankkeessa luodaan uudenlaista yhteistyötä kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisoalan toimijoiden, oppilaitosten sekä järjestötoimijoiden välille, mikä vahvistaa nuorten kiinnittymistä opinto- ja työelämäpoluille.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun vastuuna on kehittää ammattiosaajan työkykypassin suorittamista ja sisältöjen toteuttamista tukeva mobiilisovellus. Haaga-Helia suunnittelee mobiilisovelluksen teknisen toteutuksen, kehittää prototyypin sekä osallistuu mobiilisovelluksen testaamiseen ja käyttöönottoa tukevaan koulutukseen ammatillisissa oppilaitoksissa. Haaga-Helian opiskelijat osallistuvat konseptin suunnitteluun ja mobiilisovelluksen kehittämiseen osana opintojaan.

Hyödyntäjät

Mobiilisovelluksen varsinainen käyttäjäryhmä on toisen asteen ammatilliseen koulutukseen osallistuvat opiskelijat. Lisäksi ammatillisten oppilaitosten terveystiedon, liikunnan ja ammattiaineen opettajat käyttävät mobiilisovellusta osana työkykypassin sisältöihin liittyvää opetusta.

Työkykypassin mobiilisovellus osallistaa nuoria työkykyä tukevien ajattelu- ja toimintatapojen omaksumiseen. Mobiilisovelluksen kehittäminen opiskelijayhteistyönä edistää myös kehitystyöhön osallistuvien opiskelijoiden osaamista, osallisuutta sekä vaikutusmahdollisuuksia. Hankkeen myötä myös sovelluksen kehittämiseen osallistuvien opiskelijoiden oma tietoisuus työkyvystään ja siihen vaikuttavista tekijöistä lisääntyy. Mobiilisovelluksen kehittäminen nivoutuu kiinteästi Haaga-Helian toimintatapaan, jossa yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa tehtävät yhteistyöprojektit integroidaan osaksi oppilaitoksen opetustoimintaa.

Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Jarmo Sarkkinen
Kesto: 1.9.2015–30.6.2018
Koordinaattori: Työterveyslaitos 
Kumppanit: Stadin ammattiopisto, Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto (SAKU ry)
Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Työterveyslaitos sekä muut osatoteuttajat
Combo-hankkeen verkkosivut: www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/combo/

Seuraa hankkeen kuulumisia Twitterissä tunnisteella #ComboHanke

Haluatko tilata hankkeen uutiskirjeen? Ota yhteyttä: outi.aho(a)ttl.fi

 

 

Countdown