Olet täällä

SKYR - Skaalautuva yrittäjyys

SKYR - Skaalautuva yrittäjyys

Hankkeen tavoitteena on edistää yrittäjyyskasvatuksen toteuttamista opettajan työn arjessa tuottamalla ja kokoomalla työkaluja/malleja sekä hyväksi koettuja käytänteitä helposti sovellettavissa muodoissa.

Kokoamista ohjaa kysymys: ”Miten minä voin toteuttaa yrittäjyyskasvatusta omassa työssäni, arjessa?” Projektissa hyödynnetään lukuvuonna 2014-15 opettajaopiskelijoiden keräämää aineistoa, jonka he hankkivat yrittäjää varjostamalla. Edelleen tässä projektissa hyödynnetään Innostuksen ja Riskinoton –pedagogiikan arviointimatriisia ja tutkitaan sen pelillistämisen mahdollisuuksia yhdessä HH-pedaalipienryhmän kanssa. Peliä voivat hyödyntää opettajat opiskelijoidensa kanssa. Skaalautuva yrittäjyys -projektilla on liittymäpintaa suunnitteilla olevaan ”Työelämätaitojen arviointi” –hankkeeseen, jossa yhteistyökumppaneita on muun muassa Laurea ja Metropolia ammattikorkeakouluista

Hankkeen nimi: SKYR - Skaalautuva yrittäjyys

Koordinaattori: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Yhteyshenkilöt: Heli Potinkara

Kesto: 2016
Rahoittaja: Helia-säätiö

Countdown