Olet täällä

Outdoors Uusimaa

Outdoors Uusimaa

Hankkeella haetaan ratkaisua maaseudun matkailuyritysten ongelmaan luoda kokonaisvaltaisia, kansainvälistä asiakasta paremmin palvelevia kokonaisuuksia pyöräily- ja ratsastusreittien ympärille.

Koska kotimaan matkailumarkkinoiden kasvu on vähäistä, on yrityksillä selkeästi paremmat mahdollisuudet tavoitella kasvua ja uutta asiakaskuntaa kasvavilta Euroopan markkinoilta. Tämä kasvattaa myös koko kansantalouden vientituloja. Maaseudun yritykset hyödyntävät vielä liian vähän ympäröivää luontoa houkutellakseen kansainvälisiä asiakkaita. Hanke ohjaa maaseudun matkailuyrityksiä hyödyntämään paremmin ympäröivää luontoa ja toimimaan yhteistyössä alueen muiden yritysten kanssa suuremman näkyvyyden ja parempien tuotteiden saavuttamiseksi.

Koordinaattori: Laurea ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Leena Grönroos

Kesto: 1.8.2016 – 31.12.2017
Kumppanit: Laurea, Haaga-Helia
Rahoittaja: Ma​nner-S​uomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020, Uudenmaan ELY-keskus

Countdown