Olet täällä

KEKO – Keskeyttäneet kouluun – Drop Outs Back to School

KEKO – Keskeyttäneet kouluun – Drop Outs Back to School

        Keko-logo Vipuvoimaa-logo EU-logo

Tällä ESR-hankkeella haetaan ratkaisua opintojen keskeyttäneiden ja keskeyttämisuhan alla olevien opiskelijoiden takaisin saamiseksi ammatillisiin perusopintoihin ja työelämäsidonnaiseen projektioppimiseen.

Hankkeen tavoitteina on:

  • kehittää yhdessä projektioppimisen ohjauksen tapaa huomioiden yksilölliset opintopolut, projektioppimisen mallin soveltaminen tutkinnon osassa sekä erilaisissa toimintaympäristöissä
  • luoda opettajille koulutuskokonaisuus projektioppimiseen ja siinä tapahtuvaan ohjaukseen toteutettujen projektioppimiseen liittyvien pilottien pohjalta suunnitella projektioppimisen mallin laajentamista muihin tutkinnon osiin
  • toteuttaa seurantatutkimusta koko hankkeen ajan siinä kehitettyjen toimintojen vaikuttavuudesta

Hankkeessa toteutetaan vuoden 2017 lopulla seminaari, jossa tuodaan näkyväksi hankkeen tulokset. Hanketta koordinoi Helsinki Business College ja kumppaneina Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto, Porvoo International College ja Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Esittelyvideo hankkeesta.

Lisätietoja Eija Honkanen ja Leena Nuutila.

Hankkeen nimi: KEKO – Keskeyttäneet kouluun – Drop Outs Back to School
Koordinaattori: Helsinki Business College Oy
Projektipäällikkö: Eija Honkanen
Verkkosivu: www.kekohanke.fi


Kesto: 2016-2018
Kumppanit: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö, Oy Porvoo International College Ab
Rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) ja Hämeen ELY-keskus

Countdown