Olet täällä

JOPA - Peruskoulusta joustavasti ammattiin

JOPA - Peruskoulusta joustavasti ammattiin

Hankkeessa pilotoidaan ja testataan perusasteen ja ammattiasteen opettajien sekä yrittäjien välistä yhteistoimintaa oppimisen ohjaamisessa ja arvioinnissa. Pilotti toteutetaan Vantaan kaupungin Hämeenkylän peruskoulun ja Vantaan ammattiopisto Varian sekä Mercuria Kauppiaitten kauppaoppilaitoksen opettajien kanssa.

Oppimisympäristönä ovat alueen eri ammattialojen yritykset. Pilotissa katse kohdistetaan työpaikkaympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin oppia sekä perusasteen oppimäärä että ammatillisen tutkinnon osia jo peruskoulun päättöluokalta lähtien. Lisäksi pilotissa tarkastellaan opettajan työnkuvaa kokonaan uudelta pohjalta: millä tavalla rakennettuna opettajan työnkuva soveltuu työympäristöissä tapahtuvaan neuvotteluun, oppimisen ohjaukseen ja arviointiin.

Hanke-esittelyvideo.

The Finnish Project “Paving the Way for Youngsters Entering VET"

Lisätietoja hankkeesta: Annica Isacsson ja Virve Vainio

Hankkeen nimi: JOPA - Peruskoulusta joustavasti ammattiin

Koordinaattori: Haaga-Helia AOKK
Projektipäällikkö: Annica Isacsson, Virve Vainio
Kesto: 2016-2017
Rahoittaja: OKM

Countdown