Olet täällä

Taidot Työhön -hankkeen tutkimusseminaarissa puhuttiin ammattirakenteen muutoksesta ja koulutuksesta

14.08.2017
Taidot Työhön -hankkeen tutkimusseminaarissa puhuttiin ammattirakenteen muutoksesta ja koulutuksesta

Työn tulevaisuus ja tulevaisuuden työelämätaidot herättivät mielenkiintoa Taidot Työhön -hankkeen tutkimusseminaarissa torstaina 10.8.2017 Pasilan kampuksella. Osahankkeiden tutkijat esittivät alustavia tuloksia tutkimuksistaan yleisölle, jossa oli laajasti koulutushallinnon ja työelämäjärjestöjen edustajia.

Jyväskylän yliopistojen tutkijat Juho Jokinen ja Antti Sieppi tutkivat sosiaalisten, ei-kognitiivisten taitojen merkitystä ammattirakenteen muutoksessa ja työntekijöiden palkitsemisessa. Alustavien tulosten mukaan yhdysvaltalaisen tutkimuksen tulos sosiaalisia taitoja vaativien ammattien osuuden kasvusta viime vuosikymmeninä näkyy myös Suomessa.

Koulutustason merkitys työntekijöiden palkitsemisessa on selkeä: VATTin tutkija Tuomo Suhonen on tarkastellut 1950-luvulla syntyneiden työuran aikaisia tuloja. Yliopistokokoulutuksesta miehet ovat saaneet 78 prosentin ja naiset 63 prosentin ansiolisän. Korkea-asteen ammatillisesta koulutuksesta miehet ovat saaneet 37 prosentin ja naiset 29 prosentin ansiolisän. – Suhosen tutkimus jatkuu nuoremmissa ikäluokissa.

Työelämässä olevien valmiudet tarttua muutokseen ovat muun muassa Haaga-Helian lehtorin Niina Jallinojan tutkimuksen kohteena. Työterveyslaitoksen ja Haaga-Helian osahankkeessa kehitetään toimintatapaa työuran hallintaan ja osaamisen päivittämiseen uran keskivaiheilla. Alustavien tulosten perusteella näyttää siltä, että tutkimukseen osallistuneet insinöörit ja tradenomit arvioivat oman osaamisensa kohtalaisen hyväksi. Osaamisen kehittäminen lähtee henkilökohtaisesta kiinnostuksesta. Koulutustarjonta ei kuitenkaan ole tyydyttävällä tasolla.

Tutkimusseminaarin esitykset ja videotallenteet julkaistaan myöhemmin elokuussa Taidot työhön -hankkeen verkkosivuilla.