Olet täällä

Stadion

Stadion

Stadionista maailmanluokan elämyskeskukseksi -hankkeessa kehitetään palvelujen kokemuksellisuutta stadion ympäristössä.

Elämyksellisyyden rooli kehittyneissä teollisuusmaissa kasvaa. Arvon muodostus perustuu yhä enemmän aineettomiin ominaisuuksiin sekä aineettomien sisältöjen yhdistämiseen erilaisiin fyysisiin tuotteisiin tai laitteisiin, teknologioihin tai ohjelmistoihin. Stadionit ovat suuri markkina, jossa elämys on arvonluonnin keskiössä.

Hankkeen tavoitteena on kehittää metropolialueen stadioneiden kykyä tuottaa elämyksiä. Lisäksi hankkeessa tuotetaan tietoa palvelujen kokemuksellisuuden roolista arvonmuodostuksessa ja arvontuotantokyvyn johtamisessa.

  • Miten tunnistetaan asiakkaiden kokema arvo? Miten koettua arvoa mitataan?
  • Miten tunnistettu ja mitattu asiakkaan kokema arvo hyödynnetään elämys/palvelutuotteen kehittämisessä?
  • Miten aineettomilla kokemuksilla ja elämyksillä luodaan arvoa tuottavaa liiketoimintaa?

 

Projektipäällikkö: Teemu Moilanen

Kesto: 2017-2018

Kumppanit: Helsingin metropolitalueen stadionit, Haaga-Helia, Brand New Helsinki, California State University, Manchester Metropolitan University, Aviapolis Studios

Rahoittaja: Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka

Countdown