Olet täällä

Research for Profit - InnoBoost

Research for Profit - InnoBoost

Hanke kehittää Haaga-Helialle prosessin, joka tunnistaa tutkimustuloksista niiden innovaatiopotentiaalin sekä siirtää potentiaaliset innovaatiot eteenpäin kaupallistamisen askelpolulla siten, että go-to-market aikaa saadaan oleellisesti lyhennettyä.

Hyödyntäjät

Prosessi palvelee Haaga-Helian omien tutkimustulosten kaupallistamisen lisäksi muita tutkimustuloksia ja innovaatioita tuottavia organisaatioita. Pk-yritykset voisivat hyödyntää innovaatioseteliä palvelun ostossa, tutkimuslaitokset ja yliopistot puolestaan Tutli-hankkeitaan.

Hyöty

Hanke nostaa tutkimustulosten (kuten uuden tiedon) vaikuttavuuden ja levitettävyyden uudelle tasolle nykyistä innovaatiotoimintaa merkittävästi tehokkaammalla innovaatioprosessilla. Kehitettävä malli uudistaa erityisesti innovaatioputken kriittistä alku- ja loppupäätä.

Projektipäällikkö: Minna-Maari Harmaala
Kesto: 1.1.-31.12.2017
Rahoittaja: TEKES

Countdown