Olet täällä

Käyttösäännöt

Käyttösäännöt

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kirjaston käyttösäännöt

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun kirjastoilla on yhteiset käyttösäännöt. Kirjastoilla ei ole yhteistä kirjastojärjestelmää lukuun ottamatta Porvoo Campus kirjastoa, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen kirjasto. Asiakas rekisteröityy erikseen molempiin kirjastoihin.

Käyttöoikeus

Haaga-Helian ja Laurean kirjastot ovat kaikille avoimia kirjastoja. Osalla asiakkaista on rajoitettuja käyttöoikeuksia aineistojen varaamisessa, käsikirjojen lainaamisessa ja e-aineistojen käyttämisessä. Tarkemmat tiedot käyttöoikeuksista saa kirjastoista.

Lainausoikeus

Lainausoikeuden ja kirjastokortin saa yli 15-vuotias henkilö esittämällä valokuvalla ja henkilötunnuksella varustetun henkilötodistuksen ja ilmoittamalla osoitteensa. Kirjastokortti on henkilökohtainen. Se on aina esitettävä aineistoa lainattaessa. Lainaajan on ilmoitettava sähköpostiosoitteensa, nimensä tai muiden yhteystietojensa muutos kirjastoon. Kirjastokortin katoamisesta on ilmoitettava kirjastoon. Vastuu kortin käyttämisestä säilyy katoamisilmoitukseen asti kortin haltijalla.

Tietosuoja

Lainaajan henkilötiedot tallennetaan kirjaston asiakasrekisteriin, joka on henkilötietolain mukainen. Henkilötietolain mukaan kirjastolla on oikeus rekisteröidä asiakkaan henkilötunnus. Rekisteriselosteet ovat nähtävissä kirjastoissa ja kirjastojen www-sivuilla.

Lainaus ja palautus

Kirjaston eri kokoelmien laina-ajat vaihtelevat. Kirjasto voi muuttaa laina-aikoja. Kirjastossa on myös aineistoa, jota ei lainata. Tarkemmat tiedot aineistoa koskevista lainausrajoituksista saa kirjastoista.

Lainatessaan asiakas sitoutuu palauttamaan aineiston viimeistään eräpäivänä kirjaston auki ollessa. Lainan voi uusia Internetissä, puhelimitse tai käymällä kirjastossa, mikäli siihen ei ole varauksia eikä asiakas ole lainakiellossa. Uusintakertojen määrä on rajallinen.

Erääntyneet lainat

Erääntyneistä lainoista peritään myöhästymismaksu. Lainojen erääntymisestä lähetetään muistutuksia sähköpostitse.

Asiakas on velvollinen maksamaan myöhästymismaksut myös niissä tapauksissa, ettei hän ole saanut myöhästymisilmoituksia tai lainojen uusiminen ei ole onnistunut verkkokirjaston käyttökatkoksen tai muun teknisen häiriön takia.

Asiakas menettää lainausoikeuden, kun hänellä on maksamattomia myöhästymismaksuja lainakieltoon johtava määrä. Lainakieltorajan voi tarkistaa hinnastosta. Lainausoikeuden saa takaisin palauttamalla lainaamansa myöhässä olevan aineiston ja maksamalla myöhästymismaksut

Perintätoimisto lähettää palauttamattomasta aineistosta ja maksamattomista myöhästymismaksuista maksuvaatimuksen. Maksuvaatimus sisältää aineiston korvausmaksun, myöhästymismaksun ja perintäkulut sekä mahdollisesti lain mukaisen viivästyskoron. Perintä koskee myös alle 18-vuotiaan lainaamaa aineistoa.

Mikäli kadonnut tai korvattava kirjastoaineisto joudutaan perimään oikeusteitse, syntyneet kulut tulevat asiakkaan maksettaviksi. Laskun maksamisen jälkeen asiakas ei ole oikeutettu hyvitykseen, vaikka palauttaisi aineiston. Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä kirjaston esittämä hinta.

Varaukset

Lainassa olevaa aineistoa voi varata. Asiakas ei voi varata itsellään lainassa olevaa aineistoa ja asiakkaalla voi olla samaan julkaisuun vain yksi varaus.

Kaukopalvelu

Muista kirjastoista välitetään rajoitetusti kaukolainoina ja jäljenteinä aineistoa, jota ei ole Haaga-Helian tai Laurean kirjastoissa. Kirjaston kokoelmista lähetetään rajoitetusti kaukolainoja ja jäljenteitä muille kirjastoille.

Kaukopalvelussa noudatetaan kaukopalvelukirjastojen sopimia ohjeita sekä lähettäjäkirjaston määräyksiä. Kaukopalveluna aineistoa välitetään maksua vastaan.

Maksut

Palveluhinnastot ovat nähtävillä kirjastoissa ja kirjastojen www-sivuilla.

Kirjaston tilojen ja laitteiden käyttäminen

Kirjasto tarjoaa luku- ja työskentelytiloja. Kirjaston tiloja voi käyttää opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin kirjaston aukioloaikoina. Aukioloajat ovat nähtävillä kirjastojen www-sivuilla ja kirjastojen ovissa. Poikkeuksellisista aukioloajoista tiedotetaan erikseen www-sivuilla ja kirjastojen ovissa. Kirjastossa tulee käyttäytyä työskentelyrauhaa kunnioittaen.

Kirjaston asiakastietokoneet on tarkoitettu tiedonhankintaa, opiskelua ja tutkimustyötä varten. Koneita on käytettävä tietokonejärjestelmien ja tietoliikenneverkon käyttösääntöjen mukaisesti.

Sääntöjen noudattaminen

Kirjaston palveluiden käyttäjä sitoutuu allekirjoituksellaan noudattamaan käyttösääntöjä ja kirjastolta saamiaan ohjeita. Jos asiakas ei noudata kirjaston sääntöjä ja ohjeita, hän voi menettää lainausoikeutensa tai muun käyttöoikeuden määräajaksi tai kokonaan. Kirjastoilla on oikeus päivittää käyttösäännöt tarvittaessa. Käyttösäännöt ovat nähtävillä kirjastoissa ja kirjastojen www-sivuilla.

Käyttösäännöt ovat voimassa 19.8.2014 alkaen.