Olet täällä

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kirjaston sähköiset www-lomakkeet ovat seuraavia palveluita varten: hankintaehdotus, kurssikirjatietojen ilmoitus, kaukolainapyyntö, tiedonhakupyyntö, palautteen antaminen, asiakkaaksi ilmoittautuminen, yhteystietojen muuttaminen, pin-koodin muuttaminen sekä julkaisutietojen ilmoittaminen.

Näiden www-lomakkeiden keräämät tiedot on tarkoitettu ainoastaan hankintaehdotusten, kurssikirjatietojen, kaukolainapyyntöjen, tiedonhakupyyntöjen, asiakaspalautteen, kirjaston asiakasrekisteriin tarvittavien tietojen, yhteystietojen muutoksen, pin-koodin muutoksen ja julkaisutietojen vastaanottamista varten. Annettuja nimi- ja yhteystietoja käytetään ainoastaan näiden edellä mainittujen palvelupyyntöjen ja asiakaspalautteen käsittelyn edellyttämiin toimenpiteisiin.

Rekisterin rekisteripitäjä on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelut. Yhteyshenkilöinä toimivat Eeva Klinga-Hyöty (sähköposti: eeva.klinga-hyoty(at)haaga-helia.fi, puh. 040 4887 501) sekä Pia Päivänsalo  (sähköposti: pia.paivansalo(at)haaga-helia.fi, puh. 040 4887 491). Rekisteri muodostuu sähköisesti lähetetyistä www-lomakkeista, jotka saamme sähköpostimuodossa käyttöömme.

Sähköiset palvelupyynnöt  ja palautteet säilytetään sähköisessä muodossa ja paperille tulostettuina niin kauan kuin palvelupyyntö on loppuun käsitelty. Tulostetut asiakastietolomakkeet säilytetään kirjastossa lukollisessa kaapissa ja arkistossa. Tiedot ovat salassa pidettäviä, niitä koskee vaitiolovelvollisuus. Sähköiset lomakkeet poistetaan palvelimelta vuoden välein.

Lomakkeilla tietoja annettaessa tiedot kulkevat salatun yhteyden kautta vastaanottajalle.
Lomakkeiden tietoja ei luovuteta muille kuin palvelupyyntöjen ja asiakaspalautteiden käsittelijöille.

Lomakkeen lähettäneellä on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistuspyynnöt ja korjausvaatimukset esitetään rekisterin yhteyshenkilölle Eeva Klinga-Hyötylle tai Pia Päivänsalolle.