Olet täällä

Laatu kirjastossa

Laatu kirjastossa

Kirjaston laadunvarmistusjärjestelmä
Kirjasto lukuina

 

Haaga-Helian kirjasto on kiinteä osa ammattikorkeakoulua ja toimii sen strategisten linjausten mukaisesti. Kirjasto edistää toiminnallaan asiakkaidensa opiskelua, opettamista ja tutkimusta.

Kirjasto on osa ammattikorkeakoulun pedagogista prosessia: se huolehtii osaltaan opiskelijoiden ja henkilöstön tiedonhankinta- ja -hallintataitojen opettamisesta. Kirjaston toiminnan tavoitteena on helpottaa opiskelijan valmistumista ammattikorkeakoulusta.

Kirjasto tukee tutkimusta korkeatasoisilla informaatiopalveluilla sekä tietoaineistoilla. Se luo ja ylläpitää osaltaan innovaatiotoiminnan edellytyksiä ammattikorkeakoulussa.

Kirjasto palvelee myös Perho Liiketalousopiston, SKY-Opiston ja Suomen Urheiluopiston opiskelijoita ja henkilöstöä palvelusopimuksissa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti.

Haaga-Heliassa kirjasto kuuluu Korkeakoulupalvelut-yksikköön palvelujohtajan alaisuuteen. Kirjaston toiminta on hajautettu viiteen kampuskirjastoon. Kirjaston esimiehenä toimii tietopalvelupäällikkö.

 

Kirjaston laadunvarmistusjärjestelmä

Kirjaston laadunvarmistusjärjestelmä on osa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmää. Laadun kehittämisen malli perustuu Demingin ympyrään (PDCL&D-malli), joka on jatkuvan parantamisen malli. Laadunvarmistusjärjestelmää toteutetaan kirjaston prosessikuvausten, toimintakäsikirjan, asiakaspalautteen keräämisen ja hyödyntämisen, toimintojen muun dokumentoinnin sekä yhteisten käyttösääntöjen kautta.

Kirjasto kerää systemaattisesti palautetta palveluistaan ja toiminnoistaan. Keskeisiä palautejärjestelmiä ovat valmistuvien opiskelijoiden palaute, vaihto-opiskelijoiden palaute, asiakaspalvelutilanteissa saatu palaute, verkon kautta sähköpostilla tai www-lomakkeella saatu palaute, kansallinen käyttäjäkysely, opiskelijakysely, palke-henkilöstökysely sekä tiedonhankinnan opetuksesta saatu palaute.

Kirjaston toiminnan arvioinnissa käytetään myös määrällisiä mittareita. Keskeisinä työkaluina ovat Tieteellisten kirjastojen tilastotietokanta ja kirjastojärjestelmästä saatavat erilaiset tilastot.

Saatua palautetta käsitellään kirjaston kehittämistiimeissä, kirjaston ja yksikön kehittämisryhmässä sekä kirjaston ja yksikön kehittämispäivissä. Palautteet huomioidaan kirjaston toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä sekä kirjataan toimintasuunnitelmaan. Osaan palautteista reagoidaan tarvittaessa hyvinkin nopeasti. Kehittämistoimenpiteistä tiedotetaan kirjaston www-sivulla, opiskelijoiden MyNetissä ja henkilöstön Intrassa.

 

Kirjasto lukuina

Toimintavuosi

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rekisteröidyt lainaajat: 29 000 33 774 38 298 41 463 30 618 33 988 37 395
Kirjastokäynnit: 394 792 395 442 356 769 365 815 371 250 367 317 358 636
Lainat: 418 546 428 672 416 566 375 254 387 623 402 056 395 404
Niteiden määrä: 133 136 139 083 141 047 140 616 133 982 118 386 102 639
Painetut lehdet: 791 848 812 787 792 777 702
E-lehdet: 12 486 14 036 12 912 12 646 13 360 15 718 19 384
Tiedonhankinnan opetus (h): 331 327 301 284,5 250,5 291 321,5
Aineistohankinnat (€): 452 600 433 783 404 600 350 700 371 290 294 830 203 900
E-aineistohankinnat (€): 163 700 182 425 212 800 202 300 179 440 240 380 260 000