Olet täällä

Opintojaksoluettelo, Ruokatuotannon johtamisen koulutusohjelma (opetussuunnitelma 2015, opintonsa 2016 aloittaneet)

Opintojaksoluettelo, Ruokatuotannon johtamisen koulutusohjelma (opetussuunnitelma 2015, opintonsa 2016 aloittaneet)
Chef    
1. vuosi Koodi op
Ruoka-alan toimintaympäristö FPR2RR001 9
Ruokatuotanto-projekti FPR1RR002 4
Itsensä johtaminen ja urasuunnitelman kehittäminen 1 SLF1HA001 1
Laskentatoimen ja Excelin perusteet hotelli-, ravintola- ja matkailualalla ACC1HA001 5
Markkinoinnin ja myynnin perusteet MAR1HR001 5
Kirjallinen viestintä COM1HA001 5
Toiminta projekteissa LEA1HA001 3
Raaka-aineet ja ravitsemus FPR2RR002 9
Johdatus ravintolajuomiin RES1RH002 3
Toimintaympäristön analysointi -projekti FPR1RR003 5
Svenska i hotell-, restaurang- och turismbranschen SWE2HA001 5
Hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan juridiikka LAW1HR001 5
Työharjoittelu (5 op 30 op:sta) PLA6HA003 5
YHTEENSÄ   64
     
2. vuosi   op
Ruokaelämyksen rakentaminen FPR3RR001 9
InnoChallenge -projekti FPR1RR007 1
Johdon laskentatoimi hotelli-, ravintola- ja matkailualalla ACC2HA001 5
Hospitality and Tourism Business English ENG2HA001 5
Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät TKI1HA001 3
Esiintymistaito ja vuorovaikutteinen palveluviestintä COM1HA002 3
Ruokatuotannon prosessit FPR3RR003 9
Kaupallistaminen-projekti FPR1RR004 5
Developing Intercultural Competence INT1HA001 2
Hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan palvelukulttuurin johtaminen LEA2HR002 5
Ruokamatkailu TOU2RR001 5
Ravintolaranska FRE1RR001 3
Vapaasti valittava moduuli (5 op 15 op:sta)   5
Työharjoittelu (5 op 30 op:sta) PLA6HA004 5
YHTEENSÄ   65
     
3. vuosi   op
Yrittäjyys ja ravintolaliiketoiminnan aloittaminen RES1HR001 5
Managerial English ENG1HR001 3
Ruoan ja juoman yhdistäminen RES1HR002 3
Ravintolayrityksen sähköinen liiketoiminta RES2HR001 5
Strategiatyö ja henkilöstöjohtaminen hotelli-, ravintola- ja matkailualalla LEA2HA003 5
Vapaasti valittava moduuli (5 op 15 op:sta)   5
Vapaasti valittava moduuli (5 op 15 op:sta)   5
International Kitchen Management FPR3RR005 9
Business Development Project FPR1RR005 5
Itsensä johtaminen ja urasuunnitelman kehittäminen 2 SLF1HA002 1
Opinnäytetyö (5 op 15 op:sta) THE7HA001 5
Työharjoittelu (10 op 30 op:sta) PLA6HA002 10
YHTEENSÄ   61
Lisäksi   op
Opinnäytetyö (5 op + 5 op 15 op:sta) THE7HA001 10
Työharjoittelu (10 op 30 op:sta) PLA6HA011 10
Vapaasti valittavat opinnot (15 op opintojen aikana)    
KAIKKI YHTEENSÄ   210
     
Ruokayrittäjä    
1. vuosi   op
Ruoka-alan toimintaympäristö FPR2RR001 9
Ruokatuotanto-projekti FPR1RR002 4
Itsensä johtaminen ja urasuunnitelman kehittäminen 1 SLF1HA001 1
Laskentatoiminen ja Excelin perusteet hotelli-, ravintola- ja matkailualalla ACC1HA001 5
Markkinoinnin ja myynnin perusteet MAR1HR001 5
Kirjallinen viestintä COM1HA001 5
Toiminta projekteissa LEA1HA001 3
Raaka-aineet ja ravitsemus FPR2RR002 9
Johdatus ravintolajuomiin RES1RH002 3
Toimintaympäristön analysointi -projekti FPR1RR003 5
Svenska i hotell-, restaurang- och turismbranschen SWE2HA001 5
Hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan juridiikka LAW1HR001 5
Työharjoittelu (5 op 30 op:sta) PLA6HA003 5
YHTEENSÄ   64
     
2. vuosi   op
Ruokatuotannon prosessit FPR3RR002 9
InnoChallenge -projekti FPR1RR007 1
Johdon laskentatoimi hotelli-, ravintola- ja matkailualalla ACC2HA001 5
Hospitality and Tourism Business English ENG2HA001 5
Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät TKI1HA001 3
Esiintymistaito ja vuorovaikutteinen palveluviestintä COM1HA002 3
Asiakasymmärryksen muodostaminen FPR3RR004 9
Kaupallistaminen-projekti FPR1RR004 5
Developing Intercultural Competence INT1HA001 2
Hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan palvelukulttuurin johtaminen LEA2HR002 5
Ruokamatkailu TOU2RR001 5
Ravintolaranska FRE1RR001 3
Vapaasti valittava moduuli (5 op 15 op:sta)   5
Työharjoittelu (5 op 30 op:sta) PLA6HA004 5
YHTEENSÄ   65
     
3. vuosi   op
Hotelli- ja ravintola-alan johdon yrityssimulaatio LEA2HR003 5
Managerial English ENG1HR001 3
Ruoan ja juoman yhdistäminen RES1HR002 3
Ravintolayrityksen sähköinen liiketoiminta RES2HR001 5
Strategiatyö ja henkilöstöjohtaminen hotelli-, ravintola- ja matkailualalla LEA2HA003 5
Vapaasti valittava moduuli (5 op 15 op:sta)   5
Vapaasti valittava moduuli (5 op 15 op:sta)   5
Yrittäjänä toimiminen FPR3RR006 9
Business Development Project FPR1RR005 5
Itsensä johtaminen ja urasuunnitelman kehittäminen 2 SLF1HA002 1
Opinnäytetyö (5 op 15 op:sta) THE7HA001 5
Työharjoittelu (10 op 30 op:sta) PLA6HA002 10
YHTEENSÄ   61
Lisäksi   op
Opinnäytetyö (5 op + 5 op 15 op:sta) THE7HA001 10
Työharjoittelu (10 op 30 op:sta) PLA6HA011 10
Vapaasti valittavat opinnot (15 op. opintojen aikana)    
KAIKKI YHTEENSÄ   210

Countdown