Olet täällä

Opinto-oppaat 2010-2011

Opinto-oppaat 2010-2011

Amk-tutkinto, nuorten koulutusohjelmat

Finanssi- ja talousasiantuntijan ko
Hotelli- ja ravintola-alan ko
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko
Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma
Journalismin koulutusohjelma
Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki
Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo
Liikunnan ja vapaa-ajan ko
Matkailun ko, Porvoo
Matkailun liikkeenjohdon ko
Myyntityön koulutusohjelma
Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki
Utbildningsprogrammet för turism, unga
Utbildningsprogrammet i företagsekonomi

Amk-tutkinto aikuiskoulutuksena

Hotelli- ja ravintola-alan ko
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko
Journalismin koulutusohjelma
Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki - ops 2009
Liiketalouden ko, Porvoo
Liikunnan ja vapaa-ajan ko
Matkailun liikkeenjohdon ko
Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki

Ylempi amk-tutkinto

Palveluliiketoiminnan ko
Tietojärjestelmäosaamisen ko
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma
Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen ko

Opintojaksokuvaukset 2010-2011

Finanssi- ja talousasiantuntijan ko
Hotelli- ja ravintola-alan ko
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko
Johdon assistenttityön ja kielten ko
Journalismin ko
Liiketalouden ko, Helsinki, ops 2009
Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila, ennen 2009 aloittaneet
Liiketalouden ko, Pasila, ennen syksyä 2009 aloittaneet
Liiketalouden ko, Porvoo
Liikunnan ja vapaa-ajan ko päivä- ja monimuotototeutus

Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen ko
Matkailun ko, Porvoo
Matkailun liikkeenjohdon ko
Myyntityön ko
Palveluliiketoiminnan ko (ylempi)
Polut
Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, ops 2009
Tietojenkäsittleyn ko, Helsinki, aikuiset
Tietojenkäsittelyn ko, Malmi ja Vallila, ennen syksyä 2009 aloittaneet
Tietojenkäsittelyn ko, Pasila, ennen syksyä 2009 aloittaneet
Tietojärjestelmäosaamisen ko (ylempi)
Utbildningsprogrammet för turism, unga
Utbildningsprogrammet i företagsekonomi
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko (ylempi)

Countdown