Olet täällä

Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelut

LIIKUNTAPALVELUT (30 op)

Liikuntapalvelut sisältävät käyttäjälähtöisten liikuntapalveluiden, -tapahtumien ja liikuntamatkailun kehittämisen, tuotteistamisen ja toteuttamisen. Oppimisprojekteja toteutetaan yksityisen, kunnallisen sekä kolmannen sektorin toimintaympäristöissä.

Syntyvän osaamisen kriteerit:

1 3 5
Opiskelija osaa ohjatusti suunnitella ja toteuttaa käyttäjälähtöisiä liikuntapalveluja erilaisille kohderyhmille. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa käyttäjälähtöisiä liikuntapalveluja erilaisille kohderyhmille. Opiskelija uskaltaa erottua valtavirrasta ja pyrkii kehittämään palveluja uudesta näkökulmasta.

Opiskelija tietää liikuntapalveluiden tuottamisen perusrakenteet ja osaa ohjatusti hyödyntää verkostoja palveluiden tuottamisessa ja markkinoinnissa.

Opiskelija tietää liikuntapalveluiden tuottamisen perusrakenteet ja osaa hyödyntää verkostoja palveluiden tuottamisessa ja markkinoinnissa. Opiskelija hyödyntää verkostoja palveluiden tuottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti sekä tavoitteellisesti.
Opiskelija osaa laatia budjetin ja seurata sitä ohjatusti projektin aikana. Opiskelija osaa laatia budjetin ja seurata sitä projektin aikana. Opiskelija osaa tehdä taloussuunnittelua.
Opiskelija osaa ottaa vallitsevan lainsäädännön huomioon liikuntapalveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. (Hyv-Hyl)
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa liikuntapalveluita ympäristövastuullisesti. (Hyv-Hyl).
Opiskelija osaa ohjatusti suunnitella ja toteuttaa käyttäjälähtöisen tuotekehitysprosessin tai liikuntatapahtuman. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa käyttäjälähtöisen tuotekehitysprosessin tai liikuntatapahtuman. Opiskelija uskaltaa erottua valtavirrasta ja kehittää liikuntatuotetta tai -tapahtumaa uudesta näkökulmasta.
Opiskelija osaa hyödyntää kerättyä tietoa tapahtuman tai toiminnan kehittämisessä. Opiskelija osaa kerätä ja hyödyntää tietoa useasta eri lähteestä. Opiskelija osaa analysoida kriittisesti tapahtuman tai toiminnan kehittämisessä käytettyä tietoa.
Opiskelija osaa ohjatusti ottaa huomioon erilaisten ympäristöjen mahdollisuudet liikuntatuotteiden ja tapahtumien suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten ympäristöjen mahdollisuudet liikuntatuotteiden ja tapahtumien suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä. Opiskelija uskaltaa erottua valtavirrasta ja pyrkii kehittämään liikuntatuotteita ja -tapahtumia uudesta näkökulmasta.

 

Countdown