Olet täällä

Kunto- ja terveysliikunta

Kunto- ja terveysliikunta

KUNTO- JA TERVEYSLIIKUNTA (30op)

Opintojaksolla perehdytään kunto- ja terveysliikunnan toimintaympäristöön kehittäen sitä terveyden edistämisen lähtökohdista. Käyttäjälähtöisyys toteutuu palvelujen suunnittelussa ja tuottamisessa asiakasryhmien tarpeita vastaaviksi tuotteiksi. Opintojakso antaa valmiuksia laaja-alaisesti terveysliikunnan kentällä työskentelemiseen esimerkiksi johto-, organisointi- ja koulutustehtävissä.

Opintojakson osaamistavoitteet

1 3 5
Opiskelija kykenee työskentelemään terveyttä edistävällä työotteella. Opiskelija tunnistaa työskentelyynsä vaikuttavat arvot ja asenteet. Opiskelija osaa toimia terveysliikunnan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.
Opiskelija osaa toimia osana terveysliikunnan palveluketjua. Opiskelija osaa toimia osana terveysliikunnan palveluketjua ja soveltaa sitä tilanteen mukaan. Opiskelija osaa toimia osana terveysliikunnan palveluketjua ja toimia osana moniammatillista tiimiä.
Opiskelija osaa ohjata eri kohderyhmille yksilöllistä ja tavoitteellista liikuntaa, joka tukee asiakkaan toimintakykyä ja terveyttä sekä omaehtoista liikuntakäyttäytymistä. Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida eri kohderyhmille yksilöllistä ja tavoitteellista liikuntaa, joka tukee asiakkaan toimintakykyä ja terveyttä sekä omaehtoista liikuntakäyttäytymistä. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää eri kohderyhmille yksilöllistä ja tavoitteellista liikuntaa, joka tukee asiakkaan toimintakykyä ja terveyttä sekä omaehtoista liikuntakäyttäytymistä.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia terveyden edistämisen projekteja ja -palveluita asiakaslähtöisesti. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia terveyden edistämisen projekteja ja -palveluita asiakaslähtöisesti. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia terveyden edistämisen ja -palveluita asiakaslähtöisesti ja osaa arvioinnin perusteella antaa kehitysehdotuksia.

Opiskelija kykenee itsenäiseen työhön perustelevalla työotteella.

Opiskelija kykenee moniammatilliseen ja  itseohjautuvaan työhön perustelevalla työotteella. Opiskelija kykenee moniammatilliseen verkostotyöskentelyyn ja itseohjautuvaan työhön perustelevalla ja kehittävällä työotteella.

 

Countdown