Olet täällä

Kilpa- ja huippu-urheilu

Kilpa- ja huippu-urheilu

KILPA- JA HUIPPU-URHEILU (30op)

 

  1. Kilpa-ja huippu-urheilun toimintaedellytykset ja rakenteet

Toimintaympäristö/osaamisen tasot 1 perusosaaminen 3 kehittämisosaaminen 5 vaikuttavuus, tulos, tulevaisuus
HARJOITTELU Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa nuoria urheilijoita innostavan ja motivoivan kykyjen rekrytoimiseen liittyvän harjoitustapahtuman. Opiskelija osaa käyttää kehittämiseen liittyviä menetelmiä, jotka liittyvät urheilijoiden lahjakkuuden tunnistamiseen ja etsimiseen harjoitustilanteissa.    Opiskelija pystyy arvioimaan ja analysoimaan kehittymistä harjoittelun toimintaympäristössä ja jalostamaan lahjakkuuden tunnistamisen ja rekrytoimisen toimintatapoja edelleen.
HARJOITTELU Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa urheilijoille tai urheilija ryhmille erilaisia harjoittelun tukitoimia kuten esim. terveys, ravinto, palautuminen, psyykkinen valmennus. Opiskelija osaa käyttää kehittämiseen liittyviä menetelmiä, jotka liittyvät harjoittelun tukitoimiin (terveys, ravinto, palautuminen, psyykkinen valmennus). Opiskelija pystyy arvioimaan ja analysoimaan kehittymistä toimintaympäristössä ja jalostamaan harjoittelun tukitoimiin liittyviä toimintatapoja edelleen.
KILPAILU Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksittäisen nuorten urheilijoiden kilpailutapahtuman. Opiskelija osaa käyttää kehittämiseen liittyviä menetelmiä, jotka liittyvät nuorten urheilijoiden rekrytointiin ja lahjakkuuden tunnistamiseen liittyviin kilpailuihin. Opiskelija pystyy arvioimaan ja analysoimaan kehittymistä kilpailu toimintaympäristössä ja jalostamaan urheilijan rekrytointiin ja ja lahjakkuuden tunnistamisen toimenpiteitä kilpaluissa.
VALMENNUSTA TUKEVA OSAAMINEN Opiskelija hyödyntää kilpa-ja huippu-urheilun toimintaedellytykset omassa valmennuksen toimintaympäristössään.

Opiskelija kehittää kilpa-ja huippu-urheilun toimintaedellytyksiä omassa valmennuksen toimintaympäristössään yhdessä  eri toimijoiden (valmentajat, erikoisosaajat, seuran johto) kanssa.

Opiskelija pystyy arvioimaan ja analysoimaan kehittymistä kilpailu- ja huippu-urheilun toimintaedellytysten johtamisen näkökulmasta ja jalostamaan muuttuvassa toimintaympäristössä toimintaedellytyksiä edelleen yhdessä eri toimijoiden (valmentajat, erikoisosaajat, seuran johto) kanssa.
VALMENNUSTA TUKEVA OSAAMINEN Opiskelija osaa käyttää pedagogisia menetelmiä kilpa-ja huippu-urheilun toimintaedellytysten luomisessa. Opiskelija kehittää pedagogisia menetelmiä kilpa-ja huippu-urheilun toimintaedellytysten luomiseksi. Opiskelija pystyy arvioimaan ja analysoimaan kehittymistä kilpailu- ja huippu-urheilun toimintaedellytyksiä pedagogiikan näkökulmasta ja edelleen kehittää pedagogisia toimintatapoja.

2. Eri ominaisuuksien harjoittaminen ja harjoittelun lajikohtainen suunnittelu ja seuranta.

Toimintaympäristö/osaamisen tasot 1 perusosaaminen 3 kehittämisosaaminen 5 vaikuttaminen,  tulos, tulevaisuus
HARJOITTELU Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksittäisiä harjoituksia huomioiden urheilijan ominaisuudet, lajin vaatimukset, urheiluvalmennuksen periaatteet. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksittäisiä harjoitusohjelmia ja vuosisuunnitelmia huomioiden urheilijan ominaisuudet, lajin vaatimukset, urheiluvalmennuksen periaatteet. Opiskelija osaa arvioida yksittäisiä harjoitusohjelmia huomioiden urheilijan ominaisuudet, lajin vaatimukset, urheiluvalmennuksen periaatteet.
KILPAILU Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksittäisiä kilpailusuunnitelmia huomioiden urheilijan ominaisuudet, lajin vaatimukset ja urheiluvalmennuksen periaatteet. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kilpailusuunnitelmia ja kilpailun vuosisuunnitelmia huomioiden urheilijan ominaisuudet, lajin vaatimukset ja urheiluvalmennuksen periaatteet. Opiskelija osaa arvioida kilpailusuunnitelmia ja kilpailun vuosisuunnitelmia huomioiden urheilijan ominaisuudet, lajin vaatimukset ja urheiluvalmennuksen periaatteet.
VALMENNUSTA TUKEVA OSAAMINEN Opiskelija osaa hyödyntää eri valmennuksen työkaluja valmennuksen toimintaympäristössä.  Opiskelija osaa hyödyntää ja kehittää   eri valmennuksen työkaluja valmennuksen toimintaympäristössä  yhdessä eri  toimijoiden (valmentajat, erikoisosaajat, seuran johto) kanssa. Opiskelija pystyy arvioimaan ja analysoimaan valmennukseen liittyviä menetelmiä ja jalostamaan eri urheiluvalmennuksen toimintatapoja muuttuvassa toimintaympäristössä edelleen tavoitteiden mukaisesti, yhdessä eri toimijoiden (valmentajat, erikoisosaajat, seuran johto) kanssa.
VALMENNUSTA TUKEVA OSAAMINEN Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa valmentajakoulutuksia urheilijoille, valmentajille ja muille valmennuksen toimintaympäristön henkilöille (vanhemmat ja lajin erityisosaajat).

Opiskelija osaa suunnitella ja kehittää valmentajakoulutuksia urheilijoille, valmentajille ja muille valmennuksen toimintaympäristön henkilöille (vanhemmat ja lajin erityisosaajat).

Opiskelija pystyy arvioimaan ja analysoimaan valmentajakoulutuksia ja jalostamaan valmentajakoulutuksen pedagogisia toteutustapoja edelleen.

 

3. Urheilijalähtöinen valmennus

Toimintaympäristö/osaamisen tasot 1 perusosaaminen 3 kehittämisosaaminen 5 vaikuttavuus, jalostaminen, tulevaisuus
HARJOITTELU Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa urheilijan ja joukkueen valmennusta huomioiden urheilijan ja urheilija ryhmien ikä, sosiaalinen verkosto, opiskelu / työ ja muut elämäntilanteeseen liittyvät erityispiirteet.  kuten esim. ajankäyttö,. sosiaalinen verkosto ja urheilijan terveys. Opiskelija osaa käyttää kehittämiseen liittyviä menetelmiä, jotka liittyvät urheilijoiden ja joukkueiden harjoitteluun ja valmentautumiseen, ja joissa huomioidaan urheilija ja urheilija  ryhmien elämäntilanteeseen liittyvät erityispiirteet   kuten esim. ajankäyttö, sosiaalinen verkosto ja urheilijan terveys. Opiskelija pystyy arvioimaan ja valmennuksen kehittymistä ja jalostamaan kehittämisen toimintatapoja edelleen, missä huomioidaan urheilija ja urheilija  ryhmien elämäntilanteeseen liittyvät erityispiirteet.
HARJOITTELU Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa urheilijan itseohjautuvuuteen, vastuunottoon, itsetuntemukseen, motivaatioon ja motivaatioilmastoon liittyviä toimenpiteitä harjoitustilanteissa. Opiskelija osaa käyttää kehittämiseen liittyviä menetelmiä, jotka liittyvät urheilijan itseohjautuvuuteen, vastuunottoon, itsetuntemukseen, motivaatioon ja motivaatioilmastoon harjoitustilanteissa. Opiskelija pystyy arvioimaan ja tuloksellisesti kehittämään urheilijan itseohjautuvuuteen, vastuunottoon, itsetuntemukseen, motivaatioon ja motivaatioilmastoon liittyviä toimenpiteitä harjoitustilanteissa.
KILPAILU Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa urheilijan ja joukkueen valmennusta kilpailuolosuhteissa huomioiden urheilijan ja urheilija ryhmien elämäntilanteeseen liittyvät erityispiirteet, kuten esim. ajankäyttö,. sosiaalinen verkosto ja urheilijan terveys. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään urheilijoiden ja joukkueen valmennusta kilpailutilanteissa, missä huomioidaan urheilija ja urheilija ryhmien elämäntilanteeseen liittyvät erityispiirteet. Opiskelija pystyy tuloksellisesti arvioimaan ja kehittämään urheilijoiden ja joukkueen valmennusta kilpailutilanteissa, missä huomioidaan urheilija ja urheilija ryhmien elämäntilanteeseen liittyvät erityispiirteet.
KILPAILU Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa urheilijan itseohjautuvuuteen, vastuunottoon, itsetuntemukseen, motivaatioon ja motivaatioilmastoon liittyviä toimenpiteitä kilpailutilanteissa. Opiskelija osaa käyttää kehittämiseen liittyviä menetelmiä, jotka liittyvät urheilijan itseohjautuvuuteen, vastuunottoon, itsetuntemukseen, motivaatioon ja motivaatioilmastoon kilpailutilanteissa. Opiskelija pystyy arvioimaan ja analysoimaan tuloksellisesti ja kehittämään urheilijan itseohjautuvuuteen, vastuunottoon, itsetuntemukseen, motivaatioon ja motivaatioilmastoon liittyviä toimenpiteitä kilpailutilanteissa.
VALMENNUSTA TUKEVA OSAAMINEN Opiskelija osaa sitouttaa urheilijoita muuttuvasa toimintaympäristössä ja urheilija ryhmiä urheilijalähtöiseen valmennukseen. Opiskelija osaa kehittää urheilijalähtöistä valmennusta muuttuvassa toimintaympäristössä yhdessä eri toimijoiden (valmentajat, erikoisosaajat, seuran johto, vanhemmat) kanssa. Opiskelija pystyy arvioimaan kehittymistä ja jalostamaan urheilijalähtöisen valmennuksen toimintatapoja edelleen muuttuvassa toimintaympäristössä  tavoitteiden mukaisesti yhdessä eri toimijoiden (valmentajat, erikoisosaajat, seuran johto, vanhemmat) kanssa.
VALMENNUSTA TUKEVA OSAAMINEN Opiskelija osaa käyttää urheilijalähtöisen valmennuksen erilaisia toimivia pedagogisia menetelmiä. Opiskelija osaa kehittää urheilijalähtöisen valmennuksen erilaisia toimivia pedagogisia menetelmiä. Opiskelija pystyy arvioimaan urheilijalähtöisen valmennuksen kehittymistä ja jalostamaan urheilijalähtöisen valmennuksen pedagogisia toimintatapoja edelleen.

 

Countdown