Olet täällä

Työhyvinvointi ja hyvinvointipalvelujen tuotteistaminen

Työhyvinvointi ja hyvinvointipalvelujen tuotteistaminen

Tunnus: THY2SYAMK

Laajuus: 3 op

Ajoitus: 1. ja 2. lukuvuosi

Kieli: suomi

Opintojakson taso: ylempi amk-tutkinto

Opintojakson tyyppi: pakollinen

 

Oppimistavoitteet: Opiskelija hallitsee tuotteistamisen prosessin sekä kykenee soveltamaan prosessia hyvinvointipalveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa.

 

Sisältö:

  • Tuotteen kaupallistaminen ja kaupallinen tuotteistaminen
  • Asiakaslähtöinen tuotteistaminen
  • Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen
  • Tuotteistamisen prosessi ja palvelun elämyksellistäminen
  • Asiakastiedon kerääminen tuotteistamisen prosessissa

 

Kansainvälisyys: Koko opintojakso perustuu kansallisten ja kansainvälisten tutkimus- ja kehitysprojektien metodeihin, sisältöihin ja soveltamiseen.

 

Opetus- ja oppimismenetelmät: Luennot 20 tuntia, oheismateriaaleihin tutustuminen, tuotteistamistehtävä ja aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.

 

Vastuuopettajat: Risto Rasku

 

Muut asiantuntijat: Jouni Kärkkäinen

 

Oppimateriaali:

  • Parantainen, Jari: Tuotteistaminen : rakenna palvelusta tuote 10 päivässä 2007
  • Lehtinen, Uolevi: Asiantuntijapalvelut : tuotteistamisen ja markkinoinnin suunnittelu 2005
  • Tamminen, Vesa: Tuotteistamisen taskukirja 2012
  • Jaakkola, Elina: Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua : opas yrityksille 2007 

 

Arviointiperusteet: Tentin ja etätehtävien arviointi asteikolla 0-5, missä kiitettävä on 5, hyvä 4 ja 3, tyydyttävä 2 ja 1 sekä hylätty 0.