Olet täällä

Ruotsin valmentavat opinnot

Ruotsin valmentavat opinnot

Tunnus: SWE8LH101
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 1. - 2. lukukausi
Opetuskieli: suomi ja ruotsi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaastivalittavat opinnot/pakollinen ruotsin tasotestistä hylätyn arvosanan saaneille

Oppimistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on riittävät valmiudet osallistua moduulin 3 ruotsin kielen opintoihin. Eurooppalaisen viitekehyksen tavoitetaso on A2–B1.

Työelämäyhteydet
Työelämään perustuvat esimerkit ja caset toteutuksesta riippuen.

Kansainvälisyys
Opinnoissa painotetaan vakuuttavan ja vastuuntuntoisen kieli- ja viestintätaidon merkitystä kotimaisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä ja kansainvälisiä yhteyksiä solmittaessa. Lisäksi rohkaistaan opiskelijoita hakemaan opiskelijavaihtoon ja suorittamaan työharjoittelu ulkomailla.

Sisältö

  • Kielten opiskelu ja erilaiset opiskelutekniikat
  • Perusrakenteet ja -sanasto
  • Ääntäminen
  • Työelämän kirjalliset ja suulliset perustilanteet

 

Opetus- ja oppimismenetelmät
Lähi- ja verkko-opetus

Opintojaksoon sisältyy oman oppimisen arviointi.

 

Arviointi
Kirjallinen ja suullinen tentti

Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Arvosana hyväksytty (taitotaso A2–B1)

Opiskelija hallitsee ruotsin kielen perusrakenteet ja -sanaston, osaa viestiä

pääosin ymmärrettävästi tutuissa viestintätilanteissa. Hän on perehtynyt

Pohjoismaihin ja niiden kulttuurisiin erityispiirteisiin.

 

 

Arvosana hylätty (taitotaso A1)

Opiskelija käyttää perusrakenteitakin puutteellisesti ja hänen sanavarastonsa on

niin suppea, että hän ei kykene vuorovaikutukseen tutuissakaan

viestintätilanteissa. Opiskelijan tuotos on niukkaa ja pääsisällön ymmärtäminen

muille osapuolille hyvin vaikeaa tai mahdotonta.

 

 

Oppimateriaalit

 

Hanska-Aare, S. & Keränen, M. & Lehtoviita, K. & Pirttilä, M. 2015. Gå med vinst! Affärssvenska för högskolor. Edita. Helsinki.

Lähiopetustunneilla ja Moodlessa jaettu muu materiaali.

Vastuuopettajat

 

 Ria-Marika Heiska

Janne Mertala

Antti Oksanen

Leena Puotiniemi