Olet täällä

Ohjelmistokehityksen teknologioita

Ohjelmistokehityksen teknologioita

Tunnus: SWD4TN023
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 4. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: Profiiliopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa itsenäisesti lisätä osaamistaan aiemmin tuntemattomista teknologioista. Hän oppii arvioimaan ja valitsemaan avoimen maailman ongelmanratkaisuun soveltuvia teknologioita ja menetelmiä. Hän osaa jakaa hankkimaansa osaamista muille.

Sisältö

Opintojakson sisältö vaihtelee lukukausittain. Opintojaksolla syvennetään ja opiskellaan erityisesti kyseisen Ohjelmistoprojekti 2 -kurssin toimeksiannossa tarvittavia teknologioita. Opiskelijat valitsevat aihealueita joihin syventyvät opettajan tai toimeksiantajan tukemana tarkemmin. Aihealueita ovat esimerkiksi seuraavat ohjelmistokehityksen asiat. Tarkka sisältö määrittyy Ohjelmistoprojekti 2 -kurssin toimeksiantojen mukaan:

  1. Frontend toteutusteknologiat
  2. Backend toteutusteknologiat
  3. Tietokannat
  4. Testaaminen
  5. Jatkuva integrointi

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut ohjelmoinnin peruskursseja. Kurssi toimii Ohjelmistoprojekti 2 -kurssin teknisenä tukikurssina. Tällä kurssilla opetellaan ja syvennetään projektikurssin toimeksiannossa tarvittavia tekniikoita.

Arviointi

Kurssin arviointi perustuu opiskelijan kykyyn tutustua uusiin teknologioihin ja kouluttaa niitä muille.

Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5

Arvosana 1

Opiskelija tutustuu yhteen teknologiaan pinnallisesti. Opiskelija kouluttaa teknologian epäselvästi ja osoittaa vain pinnallista ymmärrystä. Hän tarvitsee paljon opettaja tukea kyetäkseen syventymään teknologioihin.

Arvosana 3

Opiskelija tutustuu aktiivisesti vähintään kahteen teknologiaan. Hän osaa kouluttaa teknologioista oleellisia asioita ja osaa näyttää miten niitä voitaisiin käyttää oikeassa tilanteessa. Hän osaa itsenäisesti etsiä lisätietoa ja lähteitä oman oppimisensa tueksi.

Arvosana 5

Opiskelija tutustuu aktiivisesti useampaan teknologiaan. Hän osaa kouluttaa teknologioita syvällisesti ja käytäntöön sitoen. Hän käyttää koulutuksissaan suunnitelmallisia harjoituksia. Hän soveltaa lähteitä monipuolisesti ja vertailevasti.

Työelämäyhteydet

Työelämän edustajia voidaan käyttää kouluttajina mahdollisuuksien mukaan. Ensisijaisesti kouluttajia olisivat Ohjelmistoprojekti 2 -kurssin toimeksiantajat.

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:
a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivätoteutuksena TAI
b. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen) TAI
c. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen.

Vastuuopettajat

Amir Dirin
Juha Hinkula
Jukka Juslin
Ohto Rainio