Olet täällä

Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 15 op

Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 15 op

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 1 (10 op) OPS 2016

1

3

5

Opiskelija käyttää tutkivaa ja kehittävää työotetta tuetusti.

 

Opiskelija osoittaa työskentelystään tutkivan ja kehittävän työotteen piirteitä.

 

Opiskelija osaa arvioida omaa tasoa ja toimintaa tutkivan ja kehittävän työotteen näkökulmasta.

 

Opiskelija osaa tuetusti etsiä tietoa joistakin lähteistä ja tietokannoista.

 

Opiskelija löytää tietoa keskeisimmistä lähteistä ja tietokannoista.

Opiskelija löytää tietoa useista eri lähteistä ja tietokannoista lähdekriittisesti.

 

Opiskelija raportoi osin opiskelutehtävät Haaga-Helian raportointiohjeen tai muiden sovittujen ohjeiden mukaisesti opettajan ohjaamana

Opiskelija raportoi opiskelutehtävät pääosin Haaga-Helian raportointiohjeen tai muiden sovittujen ohjeiden mukaisesti.

Opiskelija raportoi opiskelutehtävät Haaga-Helian raportointiohjeen tai muiden sovittujen ohjeiden mukaisesti.

Opiskelija osaa kuvata erilaisia empiirisiä aineistonkeruumenetelmiä ja niiden soveltuvuutta eri tarkoituksiin.

Opiskelija osaa kerätä empiirisiä aineistoja työelämäprojekteihin sopivilla menetelmillä.

Opiskelija osaa perustellen valita tarkoituksenmukaisia aineistonkeruumenetelmiä ja kerätä niillä aineistoja työelämän kehittämiseksi lisäarvoa tuottaen

Opiskelija analysoi keräämiään aineistoja ja tekee johtopäätöksiä tuetusti.

Opiskelija analysoi keräämiään aineistoja ja tekee johtopäätöksiä myös itseohjautuvasti.

 

Opiskelija analysoi keräämiään aineistoja ja tekee niistä sekä aiemmasta tiedosta johtopäätöksiä yhteistyötahon tarpeet huomioiden. 

 

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 2 (5 op)