Olet täällä

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö (15 op)

 

Opinnäytetyö on opiskelijan tai opiskelijaryhmän tekemä, tutkivaan työotteeseen perustuva suunnittelu-, arviointi-, tutkimus- tai kehitystyö, jonka voi tehdä tutkimus- ja kehitysprojektissa. Opinnäytetyöprosessin tarkoituksena on kehittää opiskelijan kykyä ratkaista työelämässä kohdattavia ongelmia. Tutkivaa asennetta, tutkimuksellisia metodeja ja niiden soveltamista käytäntöön harjoitellaan tutkimus- ja kehitysprojekteissa, jotka liittyvät Vierumäen yksikön, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettaviin hankkeisiin. Opinnäytetyö, työharjoittelut ja muihin opintoihin liittyvät pienemmät projektit muodostavat koko opintoja koossa pitävän loogisen kokonaisuuden, jota opiskelija ohjaa itsenäisesti työnohjaajansa tukemana. Prosessin avulla opiskelija syventää ammatillista osaamistaan sekä suunnittelu-, arviointi- ja viestintätaitojaan. Prosessissa opitaan verkostoitumista, tiedonhankintaa ja sen jatkuvaa soveltamista. Haaga-Helian yhteiset ohjeet opinnäytetyön tekemiseen ja sen arviointiin julkaistaan MyNetissä.