Olet täällä

Liikunnan pedagogiikka 15 op

Liikunnan pedagogiikka 15 op

Liikunnan pedagogiikka 1 (10op) OPS 2016

1

3

5

Minor (kihu & kunte) Opiskelija osaa arvioida itseään oppijana.

Opiskelija osaa hyödyntää vahvimpia oppimistapojaan uusien tietojen ja taitojen oppimisessa.

Opiskelija osaa toimia ryhmässä toisten oppimista edistäen.

Minor (kihu & kunte) Opiskelija käyttää vuorovaikutustaitojaan myönteisesti ohjattaviensa hyväksi ja kuuntelee toisilta saamaansa palautetta

Opiskelija käyttää rakentavan vuorovaikutuksen keskeisiä taitoja; aktiivista kuuntelua ja minäviestejä tilanteen vaatimalla tavalla

Opiskelija käyttää rakentavan vuorovaikutuksen keskeisiä taitoja; aktiivista kuuntelua, minäviestejä ja ongelmanratkaisua ilmapiirin kehittämiseksi oppimista tukevaksi

Minor (kihu & kunte) Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksittäisen oppimistilanteen / ohjaustilanteen.

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksittäisen tavoitteellisen oppimistilanteen /ohjaustilanteen.

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksittäisen tavoitteellisen oppimistilanteen /ohjaustilanteen kohderyhmän tarpeet huomioiden.

Minor (kihu & kunte) Opiskelijan antama palaute on kannustavaa ja ilmapiiriä rakentavaa.

Opiskelija osaa antaa palautetta toiminnan tavoitteen suunnassa.

Opiskelija osaa antaa oppimista edistävää spesifiä ja yksilöllistä palautetta.

Liikunnan pedagogiikka 2 (5op)