Olet täällä

Palvelu, myynti ja yrittäjyys liikunta-alalla 15 op

Palvelu, myynti ja yrittäjyys liikunta-alalla 15 op

Palvelu, myynti ja yrittäjyys liikunta-alalla 1 (10 op)

1-2

3

4-5

Opiskelija osaa toimia osana tuotteistamisprosessia tunnistaen sen eri vaiheet (tuote ja/tai tapahtuma).

Opiskelija osaa toimia osana asiakaslähtöistä tuotteistamisprosessia.

Opiskelija osaa toimia aktiivisesti osana asiakaslähtöistä tuotteistamisprosessissa koko ryhmän oppimista edistäen.

Opiskelija osaa hankkia asiakastietoa

Opiskelija osaa hankkia asiakastietoa  tarkoituksenmukaisin menetelmin

Opiskelija osaa hankkia asiakastietoa ja analysoida sitä sekä muodostaa asiakasymmärryksen

Opiskelija osaa suunnitella liikuntapalvelun talousarvion ja resurssisuunnitelman.

Opiskelija osaa suunnitella uuteen liikuntapalveluun tarkoituksenmukaisen talousarvion ja resurssisuunnitelman.

Opiskelija osaa suunnitella liikuntapalvelun tuottamisen talousarvion ja resurssisuunnitelman kilpailukykyisesti 

Opiskelija osaa suunnitella yksittäisen tapahtuman markkinointisuunnitelman.

Opiskelija osaa viedä markkinointisuunnitelman käytäntöön.

Opiskelija osaa käyttää markkinoinnin eri kanavia monipuolisesti.

Opiskelija osaa kerätä asiakaspalautetta. Opiskelija osaa analysoida kerätyn asiakaspalautteen ja tehdä siitä yhteenvedon. Opiskelija osaa asiakaspalautteen perusteella tehdä tarkoituksenmukaisia kehittämisehdotuksia

 

Palvelu, myynti ja yrittäjyys liikunta-alalla 2 (5 op)

1-2

3

4-5

Laatu

Opiskelija osaa tunnistaa liikuntapalvelun laatuun oleellisesti vaikuttavat tekijät.

 

Opiskelija osaa arvioida liikuntapalvelun laatua tarkoituksenmukaisten kriteerien avulla.

 

 

Opiskelija osaa arvioida liikuntapalvelun laatua ja tehdä perusteltuja ja tarkoituksenmukaisia kehittämisehdotuksia laadun parantamiseksi.

Brändäys

Opiskelija ymmärtää mitä brändäyksen ja imagon käsitteillä tarkoitetaan.

 

Opiskelija osaa laatia laadukkaan brändäys- ja viestintäsuunnitelman.

 

Opiskelija osaa viedä brändäys- ja viestintäsuunnitelman käytäntöön sekä käyttää markkinoinnin ja viestinnän eri kanavia tutkittuun tietoon perustuen.

 

 

Countdown