Olet täällä

Palvelu, myynti ja yrittäjyys liikunta-alalla 15 op

Palvelu, myynti ja yrittäjyys liikunta-alalla 15 op

Palvelu, myynti ja yrittäjyys liikunta-alalla 1 (10 op)

1

3

5

Opiskelija osaa kuvata tuotteistamisen eri vaiheet.

Opiskelija osaa toteuttaa asiakaslähtöisen tuotteistamisprosessin.

Opiskelija osaa toteuttaa asiakaslähtöisen tuotteistamisprosessin, joka ylittää asiakkaan toiveet.

Opiskelija osaa laatia perustason markkinointisuunnitelman esim. liikuntatapahtumalle ja viedä sen käytäntöön

Opiskelija osaa käyttää markkinoinnin eri kanavia monipuolisesti.
 

Opiskelija osaa käyttää markkinoinnin eri kanavia tutkittuun tietoon perustuen ja toteuttaa ajantasaista markkinointia kohdennetusti.

Opiskelija osaa ohjatusti laatia liikuntapalvelulle tai tapahtumalle talousarvion

Opiskelija osaa laatia liikuntapalvelulle tai tapahtumalle tarkoituksenmukaisen talousarvion

Opiskelija osaa laatia liikuntapalveluille tai tapahtumalle tarkoituksenmukaisen talousarvion ja toteuttaa talouden seurannan.

Opiskelija osaa kerätä tapahtumasta asiakaspalautetta.

Opiskelija osaa analysoida kerätyn asiakaspalautteen ja tehdä siitä yhteenvedon.

Opiskelija osaa tehdä tarkoituksenmukaisia kehittämisehdotuksia ja toimenpiteitä luotettavaan tietoon perustuen.

 

 

Palvelu, myynti ja yrittäjyys liikunta-alalla 2 (5 op)