Olet täällä

Johtaminen 15 op

Johtaminen 15 op

Johtaminen 1 (10 op) OPS 2016

1

3

5

Itsensä johtaminen

KUNTE minor Opiskelija osaa toimia sovittujen aikataulujen mukaisesti.

 

Opiskelija kykenee suhtautumaan muutoksiin positiivisen joustavasti.

 

Opiskelija kykenee toimimaan rakentavasti ja tavoitteen suuntaisesti muutoksia vaativissa tilanteissa.

KUNTE minor Opiskelija osaa toimia johdettuna erilaisissa pienryhmissä, tiimeissä ja työelämäprojekteissa.

Opiskelijan oma tekeminen ja toiminta johdettuna on aktiivista.

Opiskelija työskentely on asiaan keskittyvää ja tavoitteita tukevaa.

KUNTE minor Opiskelijan oma työskentely määräytyy lukujärjestyksen eli kalenterimerkintöjen mukaisesti.

 

Opiskelija ennakoi tulevia tilanteita melko hyvin sekä pystyy sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin jossain määrin.

Opiskelija ennakoi tulevia tilanteita hyvin sekä pystyy sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin tarkoituksenmukaisesti.

Projektin johtaminen

KIHU minor Opiskelija ymmärtää projektin eri vaiheet ja tiedostaa, mitä milloinkin tulisi tehdä.

 

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa projektin kannalta tärkeitä asioita ja pystyy ohjaustukea saaden hoitamaan omat tehtävänsä alusta loppuun.

 

 

Opiskelija osaa itseohjautuvasti yhdessä projektiryhmän ja yhteistyötahon kanssa suunnitella ja toteuttaa aikataulutuksen ja työnjaon sekä johtaa projektia tai sen osa-aluetta suunnitelmansa mukaisesti ja tuloksellisesti.

 

Johtaminen 2 (5 op)