Olet täällä

Opiskelu Haaga-Heliassa

Opiskelu Haaga-Heliassa

Tunnus: SLF1LK001

Laajuus: 3 op

Ajoitus: 1. lukukausi

Opetuskieli: suomi

Opintojakson taso: perusopinnot

Opintojakson tyyppi: pakollinen

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei edeltävyysehtoja.

 

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa orientoitumaan Haaga-Heliassa opiskeluun, edistää hänen valmistumista aikataulussa, ammatti-identiteetin hahmottamista, sekä työelämään sijoittumista. Opintojakson tavoitteena on myös opiskelijan tutustuminen ja sitoutuminen opiskelijayhteisöönsä sekä opiskelijahyvinvoinnin edistäminen.

 

Sisältö

Opintojakso sisältää johdannon Haaga-Helian opiskeluympäristöön, finanssialan opiskeluun ja opiskelussa käytettäviin työkaluihin. Opintojaksoon kuuluu myös opiskeluyhteisöön tutustuminen ja oman hyvinvoinnin ja jaksamisen edistäminen.

 

Vastuuopettaja, opettaja(t)

Janne Mertala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Countdown