Olet täällä

Ammatillinen kasvu

Ammatillinen kasvu

Tunnus: SER1LS110
Laajuus: 2 op
Ajoitus: 1. - 4. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen
Opetussuunnitelma: 2014

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei lähtötasovaatimuksia

Oppimistavoitteet

Opintojakso tukee opiskelijaa opiskelun suunnittelussa. Tavoitteena on, että opiskelija:

  • ymmärtää koulutusohjelmansa rakenteet ja tutkintonsa suoritusvaatimukset
  • ymmärtää oman roolinsa ammattikorkeakoulun opiskelijana
  • osaa suunnitella ja seurata opiskelunsa edistymistä sekä kehittymistään johdon assistenttityön asiantuntijaksi
  • valmistuu 3,5 vuodessa tradenomiksi.

Sisältö

Opintojakso suoritetaan opintojen kuluessa. Se on jaettu seuraaviin osiin lukukausittain:
1. lukukausi: orientaatiopäivät, henkilökohtainen keskustelu opinto-ohjaajan kanssa, ryhmätapaamiset opinto-ohjaajan kanssa sekä osallistuminen syyslukukauden alussa järjestettävään virkistyspäivään.
2. lukukausi: henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen (HOPS1) ja mahdollinen keskustelu opinto-ohjaajan kanssa, Assistenttipaneeliin osallistuminen.
3. lukukausi: osallistuminen asiantuntijuuspolun opintoja koskevaan esittelytilaisuuteen.
4. lukukausi: osallistuminen työharjoittelua koskevaan informaatiotilaisuuteen ja LinkedIn-profiilin laatiminen.
5. lukukausi: työharjoittelu, yhteydenpito työharjoittelukoordinaattoriin
6. lukukausi: valmistumissuunnitelman laatiminen opinto-ohjaajan kanssa
7. lukukausi: valmistumispalaute

Työelämäyhteydet

Opintojakso valmistaa opiskelijaa työelämään ammattikorkeakoulutasoisena johdon assistenttina.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opiskelijat muodostavat vuosikursseittain kaksi opinto-ohjausryhmää (AB ja CD), joiden sovittuihin tilaisuuksiin osallistutaan opinto-ohjaajan kanssa koko opiskelun ajan. Kukin opiskelija raportoi opiskelunsa edistymisestä opinto-ohjaajalleen sovitun mukaisesti.
Informaatiotilaisuudet ja YTY-kokoukset sekä Assistenttipaneeli
Opinto-ohjausryhmän tapaamiset
Henkilökohtaiset keskustelut
HOPS-työskentely
LinkedIn-profiili

Vastuuopettajat

Tesi Binder, Pasila
Varpu Jaskara, Pasila

Oppimateriaalit

www.haaga-helia.fi
MyNet
Opinto-opas
Muu aineisto sovitaan opinto-ohjaajan kanssa

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Hyväksytty (H) seuraavissa osioissa:
Käynnistyskeskustelu
Assistenttipaneeli
HOPS1
LinkedIn-profiili
Valmistumissuunnitelma