Olet täällä

Rainmaker Leijona-Akatemia

Rainmaker Leijona-Akatemia

Tunnus: SEL8LZ008
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1-6. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Myynnin koulutusohjelma
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Rainmaker Leijona-Akatemiaan osallistumista. Rainmaker järjestää ja toteuttaa valmennuskokonaisuuden ja valitsee osallistujat omien kriteeriensä perusteella. Opiskelija voi osallistua opintojaksolle missä vaiheessa opintojaan tahansa.

Oppimistavoitteet

Rainmaker Leijona-Akatemia antaa mahdollisuuden asiakkaan kohtaamiseen liittyvien myyntitaitojen kehittämiseen työelämää varten sekä lisää opiskelijan valmiuksia ja taitoja vaativaan henkilökohtaiseen myyntityöhön.

Sisältö

Rainmaker Leijona-Akatemia muodostuu noin kymmenestä valmennustapahtumasta.  Rainmaker määrittelee valmennuksen teemat. Teemat liittyvät esimerkiksi myyntiin, asiakkaan kohtaamiseen, asiakaspalveluun, itsensä tuntemiseen, tunteiden hallintaan ja erilaisuuden hyväksyntään.

Työelämäyhteydet

Rainmaker on Haaga-Helian partneri ja järjestää valmennuksen järjestämissään tiloissa.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 30 h
Itsenäinen opiskelu 50 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Lähipetus muodostuu Rainmakerin järjestämistä valmennuksista. Itsenäinen opiskelu muodostuu valmennukseen liittyvistä mahdollisista etukäteistehtävistä ja valmennuksista tehtävien muistioiden kirjoittamisesta.

Opiskelija tekee muistion jokaisesta kymmenestä valmennuksesta. Memoissa kuvataan valmennuksen keskeinen sisältö ja pohditaan sen merkitystä oman osaamisen kehittämisen näkökulmasta.

Vastuuopettajat(t)

Pirjo Pitkäpaasi, Pasila

Oppimateriaalit

Rainmaker määrittelee

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Opintojakson suoritus edellyttää Rainmaker Leijona-Akatemian valmennuskokonaisuuteen osallistumista ja oppimisraportin kirjoittamista siitä ja sen toimittamista vastuuopettajalle. Oppimisraportin tulee sisältää memot kymmenestä valmennuksesta, yhteenvedon valmennuskokonaisuudesta ja sen annista sekä palautteen valmennuskokonaisuuteen liittyen mahdollisine kehittämisideoineen.. Lisäksi oppimisraporttiin tulee liittää kopio Rainmakerin myöntämästä diplomista joka annetaan valmennukseen osallistujille.  Arviointi on hyväksytty/hylätty.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/opintokokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/opintokokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

 

Countdown