Olet täällä

Venäjä-tietous

Venäjä-tietous

Tunnus: RUS8LS023 
Laajuus: 3 op  
Ajoitus: 1. – 7. lukukausi 
Kieli: suomi 
OPS: OPS 2014/2016 
Opintojakson taso: perusopinnot 
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei lähtötasovaatimuksia.

Osaamistavoitteet ja arviointi 

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1 
Opiskelija tuntee jonkin verran Venäjän historiaa, kulttuuria, yhteiskuntaoloja ja maantiedettä. Hän osaa käyttää tietolähteitä sekä itsenäisen että ryhmätyöskentelynsä tukena, hallitsee tiedonjaon ryhmälle sekä osallistuu aktiivisesti luokkatyöskentelyyn opintojakson aikana. Opiskelija osallistuu vierailukäyntiin.

Arvosana 3 
Opiskelija tuntee keskeiset asiat Venäjän historiasta, kulttuurista, yhteiskuntaoloista ja maantieteestä. Hän osaa käyttää tietolähteitä sekä itsenäisen että ryhmätyöskentelynsä tukena, hallitsee tiedonjaon ryhmälle sekä osallistuu aktiivisesti luokkatyöskentelyyn opintojakson aikana. Opiskelija osallistuu vierailukäyntiin. 

Arvosana 5 
Opiskelija tuntee hyvin keskeiset asiat Venäjän historiasta, kulttuurista, yhteiskuntaoloista ja maantieteestä. Hän osaa käyttää monipuolisia tietolähteitä sekä itsenäisen että ryhmätyöskentelynsä tukena, hallitsee tiedonjaon ryhmälle sekä osallistuu aktiivisesti luokkatyöskentelyyn opintojakson aikana. Opiskelija osallistuu vierailukäyntiin.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa ja edetä opinnoissa ripeämmin. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta. 

Sisältö 

Venäjän historia, yhteiskunta ja maantiede, kuvataide, musiikki ja kirjallisuus. 
Venäläinen tapa- ja ruokakulttuuri.

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus, oppimistehtävät, vierailukäynti ja kirjallinen loppukoe TAI  
b. Portfolio ja kirjallinen loppukoe. 
Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi. 

Arviointitavat

Kirjallinen loppukoe 60 p. Oppimistehtävät 30 p. Vierailukäynti 10 p. Max. 100 p.

TAI Portfolio 20 p. Kirjallinen loppukoe 80 p. Max. 100 p.

Vastuuopettaja

Pirjo Salenius, Pasila

Oppimateriaalit

Opettajan opintojaksolla jakama materiaali, tunnilla esitetyt videot, opiskelijoiden ryhmätyöt.