Olet täällä

Prosessien hallinta

Prosessien hallinta

Tunnistetiedot

tunnus: REG3RY005
laajuus: 5 op

Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija
o hahmottaa laadun johtamisen prosessit palveluyrityksessä.
o hahmottaa, omaksuu ja hallitsee liiketoiminnan strategisen johtamisen keskeiset mittaristot ja ohjausmekanismit.
o hahmottaa yrityksen verkostosuhteiden kehittämisen ja hallinnan merkityksen sekä niihin liittyvät prosessit.
o hahmottaa ketjuohjauksen keskeiset periaatteet ja menetelmät.
o osaa arvioida yrityksen osaamistarpeita

Opintojakson kuvaus

’Prosessien hallinta’-opintojaksolla (5OP) käsitellään palvelun laadun johtamista kehittyvässä palveluyrityksessä sekä perehdytään liiketoiminnan strategisen johtamisen sisältöön. Keskeisenä kohdealueena ovat strategiaa tukevat ohjausmekanismit, mittaristot, strategian jalkauttaminen organisaatioon sekä liiketoimintaprosessien seuranta. Ketjuohjauksen osalta käsitellään ketjuohjauksen periaatteet, eri liiketoiminta-alueiden organisointi ja ohjaus sekä sitä tukeva mittaaminen.

Opintojakson sisältö

Palvelun tehokkuus ja laatu

 • Laadun johtaminen palveluyrityksessä ja verkostoissa.
 • Laadun mittaaminen johtamisen välineenä.
 • Henkilöstön kannustaminen parempaan asiakaslaatuun.

Liiketoiminnan ohjaaminen

 • Ohjausmekanismit ja mittariston rakentaminen.
 • Mittaamisen jalkauttaminen organisaatioon.
 • Liiketoimintaprosessien seurannan organisointi.

Prosessien hallinta

 • Prosessit ja niiden vuorovaikutussuhteet.
 • Liiketoimintaprosessien ja verkostojen hallinta; Palveluyrityksen sidosryhmät.
 • Ulkoisten ja sisäisten verkostosuhteiden kehittäminen, hallinta ja ohjaus.

Ketjun johtaminen ja ohjaus

 • Strateginen ketjuohjaus
 • Liiketoiminta-alueiden organisointi ja ohjaus.
 • Liiketoiminta-alueiden mittaaminen.
 • Liiketoiminnan jatkuva kehittäminen.

Lähtötaso

Ei vaadittuja edeltäviä opintoja.

Countdown