Olet täällä

Psyykkinen valmennus: Ryhmäilmiöt

Psyykkinen valmennus: Ryhmäilmiöt

Tunnus: PSY8SL002

Laajuus: 3 op

Ajoitus: 1.2.2017-31.5.2017

Kieli: suomi

Opintojakson taso: ammattiopinnot

Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelijan ei ole tarvinnut suorittaa aiempia opintoja osallistuakseen opintojaksolle.

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opintojakso arvioidaan hylätty/ hyväksytty menetelmällä

Hyväksytty

Hyväksytty suoritus pitää sisällään oppimistehtävien hyväksyttävästi palauttamisen.

Hylätty

Hylätty suoritus pitää sisällään oppimistehtävien vaillinaisen palauttamisen.

 

Työelämäyhteydet

Kurssilla opiskelija voi suorittaa kurssitehtäviä oman toimintaympäristönsä lähtökohdista sekä toimintaympäristön kehittämiseksi.

 

Kansainvälisyys

Kurssin aiheet sekä kurssilla läpikäydyt teoria, mallit ja niiden käytännön sovellukset ovat johdettu kansainvälisestä urheilupsykologian kirjallisuudesta.

 

Sisältö

• Ryhmädynamiikka

• Ryhmäkoheesio

 

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

a. Luentoesityksiin tutustuminen TAI

b. Luentoesitysten kuunteleminen TAI

c. Kurssikirjallisuuteen tutustuminen TAI

d. Muuhun vaihtoehtoiseen kirjallisuuteen tutustuminen JA

e. Oppimistehtävien suorittaminen

Opintojaksoon sisältyy pakollisena oppimistehtävien suorittaminen

 

Arviointitavat

Kurssin suoritus arvioidaan hylätty/ hyväksytty asteikolla. Kurssin suorittaminen hyväksytysti edellyttää oppimistehtävien hyväksyttyä palautusta sisältäen: 1) Tehtäväohjeistuksen mukaisen tehtävämäärän suorittamisen 2) Tehtävien hyväksyttävästi palauttamisen.

 

Vastuuopettajat

Markus Arvaja, Ilkka Haapea

 

Oppimateriaalit

Rovio, E., Lintunen, T., & Salmi, O. (2009). Ryhmäilmiöt liikunnassa. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura

Weinberg, R., & Gould, D. (2015). Focusing on Group Processess. In Weinberg, R., & Gould, D. (Eds) Foundation of Sport and Exercise Psychology (6th ed.), (pp. 153-199). Champaign: Human.

Myös painokset neljä ja viisi käyvät.

 

Toteutussuunnitelma

Kurssi toteutetaan verkko-opiskeluna Moodle –oppimisympäristössä.

 

Aikataulu

Kurssi toteutetaan aikavälillä 1.2.2017 - 31.5.2017. Ilmoittautuminen WinhaWillessä 2.1.-31.1.2017. Ilmoittautumiseen liittyvät kysymykset noora.viljanen@haaga-helia.fi.

 

Osaamisen arviointi

Osaaminen arvioidaan (hylätty/hyväksytty) oppimistehtävien perusteella.

 

Palaute

Opintojakson palaute kerätään Moodle –oppimisympäristössä.

 

Ohjaus

Opettaja(t): Markus Arvaja ja Ilkka Haapea

S-postin muoto: markus.arvaja@haaga-helia.fi, ilkkahaa@student.uef.fi

Puh.nro: Arvaja: 050 3441132 ja Haapea: 040 8398624.

Ohjausaika: Opiskelijat voivat olla yhteydessä Ilkka Haapeaan sähköpostitse.