Olet täällä

Psyykkinen valmennus: Ryhmäilmiöt

Psyykkinen valmennus: Ryhmäilmiöt

Tunnus: PSY8SL002

Laajuus: 3 op

Ajoitus: 1.9. - 2.12.2018

Kieli: suomi

Opintojakson taso: ammattiopinnot

Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelijan ei ole tarvinnut suorittaa aiempia opintoja osallistuakseen opintojaksolle.

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Tavoitteet:

1. Opiskelija ymmärtää käsitteinä koheesion ja ryhmädynamiikan sekä ymmärtää niihin vaikuttavien tekijöiden perusteet.

2. Opiskelija osaa soveltaa käytäntöön oppimaansa ja pystyy reflektoimaan ja pohtimaan omaa oppimistaan kurssin eri osa-aluiessa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Kurssin arvosana muodostuu palautettujen tehtävien keskiarvosta. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien hyväksytysti palauttamista. Oppimispäiväkirja arvioidaan hyväksytty/hylätty.

 

Työelämäyhteydet

Kurssilla opiskelija voi suorittaa kurssitehtäviä oman toimintaympäristönsä lähtökohdista sekä toimintaympäristön kehittämiseksi.

 

Kansainvälisyys

Kurssin aiheet sekä kurssilla läpikäydyt teoria, mallit ja niiden käytännön sovellukset ovat johdettu kansainvälisestä urheilupsykologian kirjallisuudesta.

 

Sisältö

• Ryhmädynamiikka

• Ryhmäkoheesio

 

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet suoritetaan seuraavilla tavoilla:

  • kurssin tehtävien suorittaminen (4 kpl)
  • luentomateriaaliin tutustuminen
  • kirjallisuuteen tutustuminen
    • kurssin läpikäyminen ei edellytä kurssikirjojen hankkimista/lukemista. Riittää, että tutustuu aihealueen kirjallisuuteen yleisesti.

Opintojaksoon sisältyy pakollisena kaikkien oppimistehtävien suorittaminen.

 

Vastuuopettajat

Markus Arvaja, Ilkka Haapea

 

Oppimateriaalit

Rovio, E., Lintunen, T., & Salmi, O. (2009). Ryhmäilmiöt liikunnassa. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura

Weinberg, R., & Gould, D. (2015). Focusing on Group Processess. In Weinberg, R., & Gould, D. (Eds) Foundation of Sport and Exercise Psychology (6th ed.), (pp. 153-199). Champaign: Human.

Myös painokset neljä ja viisi käyvät.

 

Toteutussuunnitelma

Kurssi toteutetaan verkko-opiskeluna Moodle –oppimisympäristössä.

 

Aikataulu

Kurssi toteutetaan aikavälillä 1.9. - 2.12.2018. Ilmoittautuminen auki Mynetissä: 9.8. - 30.9.2018. Kurssille voi ilmoittautua mukaan myös 1.9.2018 aloituksen jälkeen, aina 30.9.2018 asti. Oppiminen tapahtuu moodlessa omaan tahtiin ja tehtävien palautuksen deadline on 2.12.2018.

 

Osaamisen arviointi

Osaaminen arvioidaan asteikolla 1-5 oppimistehtävien perusteella.

 

Palaute

Opintojakson palaute kerätään Moodle –oppimisympäristössä.

 

Ohjaus

Opettajat: Markus Arvaja ja Ilkka Haapea

S-postin muoto: markus.arvaja(a)haaga-helia.fi, ilkka.haapea(a)vierumaki.fi

Puh.nro: Arvaja: 050 3441132 ja Haapea: 050 3082132.

Ohjausaika: Opiskelijat voivat olla yhteydessä Ilkka Haapeaan sähköpostitse.

Countdown