Olet täällä

Psyykkinen valmennus: Urheilijakeskeinen valmentaminen

Psyykkinen valmennus: Urheilijakeskeinen valmentaminen

Tunnus: PSY8SL001
Laajuus: 7 op
Ajoitus: 1.2. - 30.6.2018 (ei toteutusta syksyllä 2018)
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opiskelijan ei ole tarvinnut suorittaa aiempia opintoja osallistuakseen opintojaksolle.

Osaamistavoitteet ja arviointi
Tavoitteet: 

1. Opiskelija ymmärtää urheilijakeskeisen valmennuksen perusteet.

2. Opiskelija tunnistaa motivaation ja valmentaja-urheilija -suhteen osana urheilijakeskeisen valmennuksen kokonaisuutta.

3. Opiskelija osaa soveltaa käytäntöön oppimaansa ja pystyy reflektoimaan ja pohtimaan omaa oppimistaan kurssin eri osa-aluiessa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Kurssin arvosana muodostuu palautettujen tehtävien keskiarvosta. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien hyväksytysti palauttamista. Oppimispäiväkirja arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Työelämäyhteydet
Kurssilla opiskelija voi suorittaa kurssitehtäviä oman toimintaympäristönsä lähtökohdista sekä toimintaympäristön kehittämiseksi.

Kansainvälisyys
Kurssin aiheet sekä kurssilla läpikäydyt teoria, mallit ja niiden käytännön sovellukset ovat johdettu kansainvälisestä urheilupsykologian kirjallisuudesta.

Sisältö

Urheilijakeskeinen valmennus sisältäen:

 • Motivaation perusteet
 • Valmentaja-urheilija -suhteen perusteet

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet suoritetaan seuraavilla tavoilla:

 • Kurssin tehtävien suorittaminen 
 • Luentomateriaaliin tutustuminen
 • Kirjallisuuteen tutustuminen (kurssin läpikäyminen ei edellytä kurssikirjojen hankkimista/lukemista. Riittää, että tutustuu aihealueen kirjallisuuteen yleisesti.)

Opintojaksoon sisältyy pakollisena oppimistehtävien suorittaminen
 

Oppimateriaalit

Perusteokset, urheilijakeskeinen valmennus:

 • Duckworth, A. (2016). Grit: The Power of Passion and Perseverance. New York, NY: Simon & Schuster, Inc.
 • Dweck, C.S. (2008). Mindset: The new psychology of success. New York: Ballantine books.
 • Ericsson, A., & Pool, R. (2016). Peak: Secrets from the new science of expertise. New York: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company
 • Kidman, L. (2005). Athlete-centred coaching: Developing inspired and inspiring people. ICP Print Resources.
 • Kidman, L. (2001). Developing decision makers: An empowerment approach to coaching. ICP Print Resources.

Perusteokset, apumateriaali:

 • Motivaatio:
  • Jaakkola, T. (2015). Motivaatio – ilo, innostus ja intohimon sytyttäminen. In Hämäläinen, K., et., al. (eds.) Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu (pp. 109-120). VK-kustannus: Keuruu
  • Lintunen, T. (2015). Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys. In Hämäläinen, K., et., al. (eds.) Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu (pp. 79-87). VK-kustannus: Keuruu
  • Liukkonen, J. (2016). Urheilupsykologia. In Mero, A., et., al. (eds.) Huippu-urheilu valmennus (pp. 207-2018). VK-kustannus: Keuruu
  • Weinberg, R., & Gould, D. (2015). Motivation. In Weinberg, R., & Gould, D. (Eds) Foundation of Sport and Exercise Psychology (6th ed.), (pp. 51-73). Champaign: Human.
   • Myös painokset neljä ja viisi käyvät.
 • Valmentaja-urheilija-suhde:
  • Hämäläinen, K. (2015). Lapsen ja valmentajan välinen ihmissuhde. In Hämäläinen, K., et., al. (eds.) Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu (pp. 145-152). VK-kustannus: Keuruu
  • Jowett, S., & Poczwardowski, A. (2012). Understanding the Coach-Athlete Relationship. In S. Jowett, & D. Lavallee (Eds.), Social Psychology in Sport (pp. 3–14). Champaign: Human Kinetics.
  • Jowett, S. (2012). Interdependence Analysis and the 3+1Cs in the Coach-Athlete Relationship. In S. Jowett, & D. Lavallee (Eds.), Social Psychology in Sport (pp. 14–27). Champaign: Human Kinetics.
  • LaVoi, A., M. (2012). Interpersonal Communication and Conflict in the Coach-Athlete Relationship. In S. Jowett, & D. Lavallee (Eds.), Social Psychology in Sport (pp. 28–39). Champaign: Human Kinetics.

Toteutussuunnitelma
Kurssi toteutetaan verkko-opiskeluna Moodle –oppimisympäristössä.
 
Aikataulu

Kurssi toteutetaan aikavälillä 1.2. - 30.6.2018. Oppiminen tapahtuu moodlessa omaan tahtiin ja tehtävien palautusten deadline on 30.6.2018.

Ilmoittautuminen auki 15.1. - 31.3.2018 asti WinhaWillessä. Kurssille voi ilmoittautua mukaan myös 1.2. aloituksen jälkeen aina 31.3.2018 asti. Ilmoittautumiseen liittyvät kysymykset noora.viljanen(a)haaga-helia.fi.
 
Osaamisen arviointi
Osaaminen arvioidaan asteikolla 1-5 oppimistehtävien perusteella.
 
Palaute
Opintojakson palaute kerätään Moodle –oppimisympäristössä.
 

Vastuuopettajat

Markus Arvaja

Ilkka Haapea

Ohjaus
Opettajat: Markus Arvaja ja Ilkka Haapea
S-postin muoto: markus.arvaja(a)haaga-helia.fi; ilkka.haapea(a)vierumaki.fi 
Puh.nro: Arvaja: 050 3441132 ja Haapea: 050 3082132
Ohjausaika: Opiskelijat voivat olla yhteydessä Ilkka Haapeaan sähköpostitse.

 

Countdown