Olet täällä

Psyykkinen valmennus: Urheilijakeskeinen valmentaminen

Psyykkinen valmennus: Urheilijakeskeinen valmentaminen

Psyykkinen valmennus: Urheilijakeskeinen valmentaminen 
Tunnus: PSY8SL001
Laajuus: 7 op
Ajoitus: 1.2. - 31.5.2017
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opiskelijan ei ole tarvinnut suorittaa aiempia opintoja osallistuakseen opintojaksolle.

Osaamistavoitteet ja arviointi
Opintojakso arvioidaan hylätty/ hyväksytty menetelmällä
Hyväksytty
Hyväksytty suoritus pitää sisällään oppimistehtävien hyväksyttävästi palauttamisen.
Hylätty
Hylätty suoritus pitää sisällään oppimistehtävien vaillinaisen palauttamisen.

Työelämäyhteydet
Kurssilla opiskelija voi suorittaa kurssitehtäviä oman toimintaympäristönsä lähtökohdista sekä toimintaympäristön kehittämiseksi.

Kansainvälisyys
Kurssin aiheet sekä kurssilla läpikäydyt teoria, mallit ja niiden käytännön sovellukset ovat johdettu kansainvälisestä urheilupsykologian kirjallisuudesta.

Sisältö
• Motivaatio
• Valmentaja-urheilija-suhde
• Urheilija keskeinen valmentaminen

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
a. Luentoesityksiin tutustuminen TAI
b. Luentoesitysten kuunteleminen TAI
c. Kurssikirjallisuuteen tutustuminen TAI
d. Muuhun vaihtoehtoiseen kirjallisuuteen tutustuminen JA
e. Oppimistehtävien suorittaminen

Opintojaksoon sisältyy pakollisena oppimistehtävien suorittaminen

Arviointitavat
Kurssin suoritus arvioidaan hylätty/ hyväksytty asteikolla. Kurssin suorittaminen hyväksytysti edellyttää oppimistehtävien hyväksyttyä palautusta sisältäen: 1) Tehtäväohjeistuksen mukaisen tehtävämäärän suorittamisen 2) Tehtävien hyväksyttävästi palauttamisen.

Vastuuopettajat
Markus Arvaja
Ilkka Haapea

Oppimateriaalit

Motivaatio

Weinberg, R., & Gould, D. (2015). Motivation. In Weinberg, R., & Gould, D. (Eds) Foundation of Sport and Exercise Psychology (6th ed.), (pp. 51-73). Champaign: Human.
Myös painokset neljä ja viisi käyvät.

Valmentaja-urheilija-suhde

Jowett, S., & Poczwardowski, A. (2012). Understanding the Coach-Athlete Relationship. In S. Jowett, & D. Lavallee (Eds.), Social Psychology in Sport (pp. 3–14). Champaign: Human Kinetics.
Jowett, S. (2012). Interdependence Analysis and the 3+1Cs in the Coach-Athlete Relationship. In S. Jowett, & D. Lavallee (Eds.), Social Psychology in Sport (pp. 14–27). Champaign: Human Kinetics.
LaVoi, A., M. (2012). Interpersonal Communication and Conflict in the Coach-Athlete Relationship. In S. Jowett, & D. Lavallee (Eds.), Social Psychology in Sport (pp. 28–39). Champaign: Human Kinetics.

Urheilija keskeinen valmennus

Kidman, L. & Lombardo, B. 2010. Athlete-centred Coaching: Developing Decision Makers, 2nd edition. Innovative Print Communications Ltd.,
Kidman, L., Thorpe, R. & Hadfield, D. 2005. Athlete-centred Coaching: Developing Inspired and Inspiring People. Innovative Print Communications Ltd.

Toteutussuunnitelma
Kurssi toteutetaan verkko-opiskeluna Moodle –oppimisympäristössä. Lisäksi kurssilla järjestetään yksi lähipäivä Vierumäellä. Tarkempi päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.
 
Aikataulu

Kurssi toteutetaan aikavälillä 1.2.-31.5.2017. Ilmoittautuminen auki 2.1.-31.1.2017 WinhaWillessä. Ilmoittautumiseen liittyvät kysymykset noora.viljanen@haaga-helia.fi.
 
Osaamisen arviointi
Osaaminen arvioidaan (hylätty/hyväksytty) oppimistehtävien perusteella.
 
Palaute
Opintojakson palaute kerätään Moodle –oppimisympäristössä.
 
Ohjaus
Opettaja(t): Markus Arvaja ja Ilkka Haapea
S-postin muoto: markus.arvaja@haaga-helia.fi, ilkkahaa@student.uef.fi
Puh.nro: Arvaja: 050 3441132 ja Haapea: 040 8398624.
Ohjausaika: Opiskelijat voivat olla yhteydessä Ilkka Haapeaan sähköpostitse.