Olet täällä

Liikunta, kuntokurssi

Liikunta, kuntokurssi

 

 • Tunnus: PHY8TD020
 • Laajuus: 2 op (54 h)
 • Lukukausi: 1 - 4
 • Opetuskieli: suomi
 • Opintojakson taso: perusopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

 

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei vaatimuksia.

 

Oppimistavoitteet

 • opiskelija osaa parantaa peruskuntoa, lihaskuntoa ja liikkuvuutta
 • pystyy kuntoilemaan itsenäisesti ja tavoitteellisesti sekä osaa seurata kuntonsa kehittymistä

 

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan aikuisille sopiviin kuntoliikunnan eri muotoihin. Opiskelija laatii ja toteuttaa oman kunto-ohjelman etäjakson aikana.

 • kuntosaliharjoittelu
 • pelit
 • aerobic ja erilaiset jumpat
 • oma itsenäinen kuntoilu ja tiedonhankinta

 

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 16 h
Lähiopetukseen kuuluu ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä. Lähitunnit 2 h/vk.

Etäopiskelu 33 h
Etäopiskeluun kuuluu itsenäistä kuntoilua ja tiedonhankintaa ja kurssiraportin palautus.

Oman oppimisen arviointi 1 h. 

Vastuuopettaja, opettaja(t)

Tuula Paakkari 

Oppimateriaalit

Lajiliittojen materiaali/Suomen Liikunta ja Urheilu www. slu.fi

Arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista 80 %:iin lähiopetuksen tunneista ja muiden annettujen tehtävien suorittamisen.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Countdown