Olet täällä

Kuntoliikunta ja pallopelit

Kuntoliikunta ja pallopelit

Tunnus: PHY8LH003
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei edeltävyysehtoja.

Oppimistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää kestävyyskunnon merkityksen ja osaa valita tätä tukevat lajit
  • osaa ylläpitää ja parantaa kestävyyskuntoa
  • osaa seurata oman kuntonsa kehittymistä
  • hallitsee pelien perustaidot
  • osaa toimia itsenäisesti, ryhmän jäsenenä ja ohjata ryhmää.

Sisältö

Opintojaksolla pelataan eri palloilulajeja sekä tehdään niihin liittyviä lajikohtaisia harjoitteita. Opintojakso sisältää lisäksi muuta kuntoa kohentavaa liikuntaa, kuten uintia, lenkkeilyä jne. Lisäksi opiskelija laatii ja toteuttaa oman kestävyyskunto-ohjelman.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Lähiopetukseen kuuluu yksilö ja ryhmätyöskentelyä. Lähitunnit 4 h/vk/8 vk
Itsenäinen työskentely 48 h
Tämä osuus sisältää itsenäistä kuntoilua,  tiedonhankintaa ja raportointia.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettajat

Liisa Aarnio ja Tuula Paakkari

Oppimateriaalit

Lajiliittojen materiaali/Suomen Liikunta ja Urheilu www.slu.fi
UKK-instituutin materiaali www.ukkinstituutti.fi
Kuntoliikuntaliiton materiaali www.kunto.fi

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Lähiopetus
Harjoitustyöt sisältäen itsearvioinnin
Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien osa-alueiden hyväksyttyä suorittamista (vähintään 80% osallistuminen lähiopetukseen ja sovitut oppimistehtävät)
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.