Olet täällä

Kuntoliikunta

Kuntoliikunta

Tunnus: PHY8LH002
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei edeltävyysehtoja.

Oppimistavoitteet

Opiskelija osaa

  • toimia kannustavasti ja käyttää liikuntaa ryhmän yhteishengen ja hyvinvoinnin kohentamisessa
  • parantaa liikunnan avulla omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan
  • osaa toimia ryhmän jäsenenä ja ohjata ryhmää.

Sisältö

Opintojakso sisältää kuntoliikuntaa ja omalle kurssille suunniteltuja yhteishenkeä kohentavia liikuntatempauksia. Opintojaksolla opiskelija perehtyy myös työpaikkaliikuntaan.

  • Liikuntatempaukset
  • Kuntoliikunta
  • Työpaikkaliikunta

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen työskentely 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Lähiopetuksessa työmuotoina ovat pääasiassa ryhmä- ja parityöskentely. Etätyöskentelyyn kuuluu itsenäinen harjoittelu, tiedonhankinta ja raportointi.

Oppimateriaalit

Suomen Liikunta ja Urheilu www. slu.fi
Suomen Kuntoliikuntaliitto www. kunto.fi
Työterveyslaitos www.ttl.fi
Alan lehdet ja julkaisut

Vastuuopettajat

Liisa Aarnio
Tuula Paakkari

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Harjoitustyöt
Ryhmätyön osalta vertaisarviointi

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien osa-alueiden hyväksyttyä suorittamista (vähintään 80% osallistuminen lähiopetukseen ja sovitut oppimistehtävät).
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown