Olet täällä

Kuntosaliharjoittelu

Kuntosaliharjoittelu

Tunnus: PHY8LH001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3 - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei edeltävyysehtoja

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kuntosaliharjoittelun perusteet ja merkityksen oman kuntonsa kannalta
  • osaa käyttää kuntosalilaitteita turvallisesti ja osaa oikeat liikkeiden suoritustekniikat
  • osaa laatia kuntosaliharjoitteluohjelman itselleen sekä toteuttaa ja seurata sitä
  • osaa ottaa huomioon harjoittelua edistävän lihashuollon, levon ja palautumisen sekä oikean ruokavalion merkityksen.

Sisältö

  • Kuntosalilaitteet
  • Harjoittelutekniikat
  • Yksiköllinen harjoitteluohjelma
  • Oman edistymisen analysointi
  • Lihaskuntotestimahdollisuudet

Työelämäyhteydet

Kuntosalitutustumiskäynnit

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähituntien osuus 32 h
Itsenäinen työskentely 48 h. Itsenäiseen työskentelyyn kuuluvat omatoiminen harjoittelu ja tiedonhankinta
Harjoittelupäiväkirja
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja

Liisa Aarnio

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja omatoiminen harjoittelu.
Itse tehty harjoitusohjelma.
Harjoittelupäiväkirja.

Hyväksytty/Hylätty.
Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien osa-alueiden hyväksyttyä suorittamista (vähintään 80% osallistuminen lähiopetukseen ja sovitut oppimistehtävät).
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.