Olet täällä

Matematiikan johdantokurssi

Matematiikan johdantokurssi

Tunnus: MAT8LZ002
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. tai 2. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Oman lähtötason voi arvioida valintakoetuloksella, tasotestillä ja/tai Moodlen tehtäväpaketeilla.

Oppimistavoitteet

Opintojaksolla kerrataan ja vahvistetaan lukion matematiikan sisältöjä talousmatematiikan tarpeisiin. Tarkoitettu etenkin opiskelijoille, jotka eivät ole kirjoittaneet yo-kirjoituksissa matematiikkaa tai kokevat tarvitsevansa kertausopintoja.

Sisältö

  • Prosenttilasku
  • Yhtälöt
  • Potenssit
  • Juuret
  • Logaritmit
  • Laskimen käyttö

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja tuntiharjoitukset

Vastuuopettaja(t)

Katri Währn

Oppimateriaali

Saaranen, P., Kolttola, E. & Pösö, J. 2014. Liike-elämän matematiikka. EDITA

Arviointiperusteet

Kotitehtävien tekeminen ja tentti.

Countdown