Olet täällä

Tiedostava johtajuus ja mindfulness

Tiedostava johtajuus ja mindfulness

Tunnus: LEA8LH107
Laajuus: 3 op.
Ajoitus:
Kieli: suomi
OPS: Liiketalouden koulutusohjelma
Opintojakson taso: Vapaasti valittava

Opintojakson tyyppi:

 

 

Oppimistavoitteet

Läsnäolo on yhä enenevässä määrin valunut johtamisen ytimeen. Tutkimukset osoittavat, että mindfulness-harjoitteet ja tähän hetkeen fokusoiva läsnäolo hiljentää mieltä, vähentää kuormitusta ja parantaa johtamisen ja päätöksenteon fokusta.

Itsensä ja muiden johtaminen edellyttää kykyä tunnistaa mahdollisuuksia epävarmuuden ja keskeneräisyyden keskellä. Keskittymiskyvyn lisäksi strategian eläminen arjessa vaatii tilaa nähdä ja toimia tässä ja nyt. Kun yksilö paremmin kykenee olemaan omien tunnetilojensa kanssa tukahduttamatta niitä, hän oppii vähitellen myös säätämään niitä ja luomaan tilaa omalle toiminnalleen. Näin hän havaitsee helpommin ympärillä olevat mahdollisuudet ja pystyy niitä hyödyntämään.

Jaksolla opiskelija harjoittaa kykyään keskittyä ja nähdä omaa automaatiota ja reagointitapaa erilaisissa tilanteissa, sekä löytää mahdollisuuksia suunnata kohti visiota ohi rajoittavien tekijöiden. 

Säännöllisten ja toistuvien muodollisten harjoitteiden kautta osallistuja luo pohjaa läsnäolon, tietoisuuden ja hyväksynnän siirtymiseen arkeen. Lisääntynyt henkinen kestävyys mahdollistaa yksilöstä itsestään kumpuavan merkityksellisen ja luovan toiminnan, joka puolestaan edistää kestävämpää toimintatapaa keskellä muutosta. 

 

 

Opintojakson sisältö

Toteutuksella yhdistetään läsnäoloharjoituksia tiedostavaa ajattelu- ja toimintatapaa edistäviin teemoihin ja harjoitteisiin.

 • Hengitys-, mietiskely- ja joogaharjoitukset
 • Arkeen yhdistettävät epämuodolliset harjoitteet
 • Läsnäolo sekä uudistumisen mahdollisuus tässä ja nyt täydentämässä ratkaisu- ja tavoitekeskeistä toimintatapaa
 • Uskomukset ja niiden vaikutus kulttuuriin, toimintaan ja yksilön liittymiseen yhteisöön
 • Tunteet voimavarana ja rajoittajana
 • Visioon suuntaaminen ohi rajoittavien tekijöiden
 • Läsnäolon ja hyväksynnän merkitys uudistumiselle ja luovuudelle
 • Kohti kokeilevaa organisaatiokulttuuria – miten luoda tilaa yksilöstä lähtevälle johtajuudelle
 • Kokonaisvaltainen työskentely useiden eri kanavien kautta: äly, tunteet, keho, läsnäolo, mielikuvat ja intuitio

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja. 

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosanat 4-5 edellyttävät säännöllistä harjoittamista kurssiohjelman puitteissa.

Osaamistaso 1-2:

 • Tunnistaa läsnäolon tarpeellisuuden ja kykenee jossain määrin harjoittamaan arjessa. Kykenee hahmottamaan tekijöitä, jotka vievät pois läsnäolosta.

 

Osaamistaso 3-4:

 • Integroi harjoitteita suhteellisen säännöllisesti arjessa. Tunnistaa omaa automaatiota ja reaktiotapoja, ja kykenee jossain määrin vaikuttamaan niihin.

 

Osaamistaso 5:

 • Integroi ja toteuttaa arjessa läsnäoloa ja tiedostavaa toimintatapaa. On löytänyt itselleen sopivia tapoja integroida harjoitteita omaan elämään. Tunnistaa omia tunne- ja reaktiomalleja ja on löytänyt tapoja olla ja toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa tilanteissa.

 

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Opintojakson osalta ei noudateta aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT).

Työelämäyhteydet

Mahdolliset vierailevat luennoitsijat yrityselämästä.

Kansainvälisyys

Mindfulness metodina on kehitetty Yhdysvalloissa ja siinä on vahva kansainvälinen ulottuvuus. Opintojaksossa hyödynnetään kansainvälistä materiaalia ja lähdekirjallisuutta. 

Aikataulu

Lähitoteutus joka sisältää itsenäisen harjoittelujakson. Saattaa tulla ohjelmaan myös kesätoteutuksena.

 

Oppimistavat

 

Lähijaksot sekä itsenäinen harjoittelu. Lähijaksoon osallistuminen on ensisijaisen tärkeätä.

Metodit:
Mindfulness © – perustana 8 viikon ohjelma (jooga-, hengitys- ja mietiskelyharjoitukset)
Co Creative Process™ (Uudelleen suuntautumisen voimapyörä)

 

Arviointitavat
 

Opintojakso arvioidaan lähiopetukseen osallistumisen sekä harjoittelu/reflektointipäiväkirjan perusteella.
 

Vastuuopettaja
 

Monica Åberg

 

Oppimateriaalit

Wihuri, A-J. 2015, Mindfulness työssä. Helsinki Talentum.

Chade-Meng, Tan. Mietiskellen menestykseen – sisäisen etsinnän hakutuloksia. Basam Books 2013.

Mahdollinen muu materiaali tarkennetaan toteutussuunnitelmassa.

 

Countdown