Olet täällä

Android-ohjelmointi

Android-ohjelmointi
 • Tunnus ICT8TN011
 • Laajuus: 5 op (135 h)
 • Ajoitus: 2.-7. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: valinnainen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Java-ohjelmoinnin perustaidot - opintojakso Ohjelmointi SWD1TN002.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa Android-ohjelmoinnin perusteet. Opiskelija hallitsee kehitysympäristön käytön ja osaa tehdä yksinkertaisen sovelluksen, joka tallentaa ja näyttää tietoa.

Sisältö

 1. Johdanto
 2. Aktiviteetit
 3. Listanäkymän näyttäminen
 4. WebView-näkymän näyttäminen
 5. Aktiviteettien välillä siirtyminen
 6. Toast-notifikaatiot
 7. Tallentaminen – SharedPreferences
 8. Tallentaminen – SQLite
 9. Kameran hallinta
 10. Widgetit
 11. Monikielisyys

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja itsenäinen työskentely.

Työelämäyhteydet

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä mobiili-kehitykseen erikoistuneen konsulttifirman – Qvik:n kanssa.  Opettajana toimii Qvikin Android-kehittäjä Ville Valta.

Vastuuopettaja

Jukka Juslin, Pasila

Oppimateriaalit

Kurssin materiaali verkossa.

Arviointiperusteet

Opiskelijan pitää olla intensiivikurssi täysin paikalla. Opiskelijan pitää korkeampiin arvosanoihin kuin 1 osoittaa kykyä itsenäiseen työskentelyyn kurssin ongelmien kanssa.

Arvosana 1-2
Hallitsee aktiviteettien käytön, tallentamisen ainakin jollain tasolla. Saa listan näkyviin. WebView-komponentin käyttö ja useakielisyys.

Arvosana 3
Opiskelija hallitsee edellisten lisäksi kameran ohjelmoinnin.

Arvosana 4-5
Opiskelija osaa kehittää joko oman realistisen ideansa tai opettajan antaman idean sovellukseksi, jonka julkaisee ilmaisessa sovellusjulkaisupaikassa tai Google Playssa. Sovellus ei saa olla liian yksinkertainen.