Olet täällä

Palvelinten hallinta

Palvelinten hallinta

Tunnus: ICT4TN022
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: profiiliopinnot
Opintojakson tyyppi: valinnainen

Hallitse palvelimiasi Pupetilla. Pupettia käyttävät esimerkiksi Google, Mozilla ja Wikipedia. Sillä on toteutettu myös US Government Security Baseline hallinnon Linux ja Windows -tietokoneisiin.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Linux palvelimet vaadittu, Windows palvelimet suositeltu.

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- Osaa hallinnoida useita palvelimia keskitetysti
- Pystyy kuvailemaan palvelinten tavoitetilan hallintajärjestelmän ymmärtämällä tavalla
- Osaa versioida alustat toistettavalla tavalla

Sisältö
- Automaation ja keskitetyn hallinnan merkitys.
- Hello Puppet World.
- Demonien konfigurointi ja packet-file-service -rakenne.
- Orjien ohjaaminen verkon yli turvallisesti.
- Git-versionhallinta.
- Muottien käyttö.
- Monistettavien Puppet-tyyppien määrittely.
- Palvelinalustan valinta: virtuaalinen vs fyysinen.
- Verkkokäynnistys ja provisiointi.
- Käyttöjärjestelmäkohtaisia työkaluja.
- Omien modulien esittely.

Lopussa jokainen esittelee tekemänsä modulin.

Oppimateriaali
Kurssin aikana jaettava ja linkitetty materiaali sisältää sovellusten virallisia oppaita, kolmannen osapuolen tekemiä ohjeita ja muita verkkomateriaaleja.

Työelämä- ja yritysyhteistyö
Opintojaksolla järjestetään vierailuluentoja mahdollisuuksien mukaan. Tämän kurssin edeltäjillä vierailijat ovat kertoneet mm. oman työpaikkansa ympäristön automatisoinnista.

Opetus- ja oppimismenetelmät
- Teoria opetetaan käytäntöön sidottuna: kunkin työkalun yhteydessä esitetään aiheeseen liittyvät käsitteet.
- Työskennellään oikeilla tietokoneilla labrassa ja kotona.
- Kannustetaan opiskelijoita hankkimaan tuotantovälineet itselleen.
- Kannustetaan tulosten julkaisuun.

Opinnot (135 h) koostuvat
- lähiopetus ja harjoittelu labrassa 8*7 h = 56 h
- itsenäistä läksyjen tekoa kahtena iltana viikossa 8*2*4 h = 64 h
- vapaamuotoista itsenäistä harjoittelua 15 h

Kansainvälisyys
Oppimateriaali ja työkalut ovat pääosin englanninkielisiä.

Tehtäväraportit saa kirjoittaa oman valinnan mukaan suomeksi tai englanniksi. Edistyneimmät opiskelijat voivat halutessaan osallistua kansainvälisiin projekteihin esimerkiksi julkaisemalla tekemiään moduleja tai raportoimalla bugeja.

Arviointiperusteet
- Kotitehtävät 50 %
- Oma moduli 50 %

Mahdolliset tuntikuulustelut lukuläksyistä sisältyvät arvioinnin kohtaan kotitehtävät.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen.

Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen.

Arvosanojen vaatimukset
Taso 1: Pystyy automatisoimaan yksinkertaisia standardipalveluita helpoissa olosuhteissa. Automatisoiminen on osittaista, ja ylläpitäjä joutuu osin ottamaan yhteyksiä yksittäisille koneille.

Taso 3: Tavallisten palveluiden automatisointi onnistuu koko verkon tasolla.

Taso 5: Opiskelija osaa automatisoida palveluita koko verkon tasolla. Opiskelija pystyy paikoin ratkomaan hankalien ja epästandardien sovellusten automatisointia.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)
Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen, tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa kurssin alkaessa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi. AHOT edellyttää nimenomaan kurssikuvauksessa mainittujen keskitettyyn liittyvien taitojen osaamista ennestään esimerkiksi työn ja harrastusten kautta, käyttäen nykyaikaisia (versioitavia, idempotent) halintatyökaluja.

Palautteen hyödyntäminen
Kurssin suunnittelussa on hyödynnetty palautetta kursseilta "Linuxien keskitetty hallinta", sekä osin "Työasemat ja tietoverkot", "Linux Basics" ja "Linux palvelimena".

Kurssia on toiveiden mukaan laajennettu. Pääosassa on selkeästi yksi työkalu, joka on laajassa käytössä ja soveltuu moniin tilantaisiin. Opetus etenee yksinkertaisista sormiharjoituksista aina oman modulin itsenäiseen kirjoittamiseen. Myös git-versionhallinta käydään läpi kurssilla. Palvelinten hankinnassa käydään läpi myös eri vaihtoehtojen kustannukset.

Vastuuopettaja
Tero Karvinen