Olet täällä

Ranskan kielen suullinen viestintä

Ranskan kielen suullinen viestintä

Tunnus: FRE8LH007
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3 - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut Ranskan perusteet -opintojakson tai vastaavat tiedot.

Oppimistavoitteet

Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason B1. Opiskelijalla on valmius toimia ranskan kielellä erilaisissa työ- ja arkielämän kommunikointitilanteissa.

Sisältö

Harjoitellaan erilaisia työ- ja arkielämän kommunikointitilanteita pareittain ja pienissä ryhmissä.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso muodostuu lähiopetustunneista ja itsenäisestä työskentelystä, yhteensä 81 h opiskelijan työtä.

Lähiopetus 48 h tai intensiivisempi toteutus. Lähiopetus sisältää suullisen tentin.
Itsenäinen työskentely 32 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Opintojakson vastuuopettajat

Heini Liesvirta
Laurianne Bellotti
Pia Mattila

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali.

Arviointiperusteet

Suullisen kielitaidon arviointi 100%.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown