Olet täällä

Euroopan Unioni talousympäristönä

Euroopan Unioni talousympäristönä

Tunnus: ECO8LH002
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3 - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Kansantalouden perusteet ja Kansainvälinen talous-kurssit ovat edellytyksenä opintojaksolle osallistumiselle.

Oppimistavoitteet

Kurssin tavoitteena on ymmärtää Euroopan talous- ja rahaliiton asettamien toimintaedellytysten vaikutukset yritystoimintaan.

Sisältö

  • Euroopan Unionin erityispiirteet talousalueena
  • EU:n sisämarkkinoiden tarjoamat hyödyt yritystoiminnalle
  • PK-yritykset painopistealueena EU:n kasvustrategioissa
  • T&K-toiminta ja sen tukeminen EU:n budjetin rahastojen kautta
  • EU-alueen liiketoimintasektoreiden analysointia

Opetus- ja oppimismenetelmät

Projektityöskentelyä, luentoja, oppimistehtäviä ryhmissä ja loppuraportin kirjoittaminen. Oppimistuloksia arvioidaan itsearvioinnin, ryhmäarvioinnin ja projektioppimisarvioinnin avulla.
Lähiopetus 32 h
Projektityöskentely ryhmissä 48 h
Oman oppimisen arvioint 1 h

Vastuuopettajat

-

Oppimateriaalit

Internetpohjainen materiaali EU:n ja Eurostatin web-sivuilta

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Projekti 70 %
Aktiivinen työskentely lähiopetuksessa ja oppimistehtävät 30 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown