Olet täällä

DigiStartUp

DigiStartUp

Tunnus: DIG4TN024
Laajuus: 10 op
Ajoitus: 4. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: profiiliopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Oppimistavoitteet

Haluatko oppia toteuttamaan digitaalisia palveluratkaisuja ketterällä ja liiketoimintalähtöisellä otteella?

Tervetuloa DigiStartUp-kurssille! Tällä kurssilla rakennat digitaalisen palvelun ja saat oikeat asiakkaat maksamaan siitä. Kurssin aikana kehität palveluidean ja toteutat siitä prototyypin, keräät maksun sähköisen maksunkäsittelijän (Stripe, Holvi, PayPal...) avulla sekä arvioit syntyvää asiakaskokemusta ja sen kehittymistä. Palvelu saa olla aivan yksinkertainen ja aivan pienikin tuotto riittää.

Tällä kurssilla pääset kokeilemaan taitojasi käytännössä.

Sisältö

  • Kurssilla työskentelet pienryhmässä rakentaen omasta ideastasi MVP:n oikeille markkinoille. Sisältöjä ovat mm:
  • Lean Startup
  • Pienimmän mahdollisen elinkelpoisen ratkaisun toteuttaminen (MVP)
  • Nopea prototypointi (rapid prototyping)
  • Digitaalinen markkinointi käytännössä
  • Sähköinen maksujen kerääminen käytännössä
  • Prototyyppien testaaminen oikeilla asiakkailla (liiketoiminnallinen validointi)

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Liiketoiminnan suunnitteluun ja palvelun ideointiin suositellaan Käyttäjäkokemus ja Digitaalinen liiketoiminta -kurssien suoritusta. Lisäksi prototyypin toteuttamista varten suositellaan Digitekniikat- ja Digiprojekti-kursseja. Eduksi on myös ohjelmoinnin perusteiden ja Linux-palvelinten perusteiden osaaminen. Toteutukselle on eduksi, jos ryhmästä on osaamista jostain palvelinpään weppitekniikasta (LAMP, Flask, Django, Swing...).

Lisäksi suositellaan samanaikaista DigiTuote-kurssin suoritusta.

Arviointi

1 Kurssin tehtävät palautettu määräajassa. MVP toteutettu ja testattu itse.

3 MVP kokeiltu suppealla joukolla, esimerkiksi kurssikavereilla. Kohderyhmään on saatu kosketus esim. haastatteluiden avulla. Palvelu olisi kohderyhmän ja arkkitehtuurin puolesta mahdollinen toteuttaa markkinoille asti jatkokehityksessä. Opiskelija on työskennellyt enimmäkseen itsenäisesti ja palauttanut laadukkaat välitavoitteet aikataulussa.

5 Oikeita, ulkopuolisia asiakkaita on hankittu ja he ovat maksaneet palvelusta. Aivan pienikin tuotto kouralliselta asiakkailta riittää. Maksaneista asiakkaista on kerätty tietoa tilastoimalla, kyselyillä tai haastatteluilla. Opiskelija on työskennellyt itsenäisesti ja palauttanut laadukkaat välitavoitteet aikataulussa.

Työelämäyhteydet

Kurssin erinomainen suorittaminen on työelämää. Kurssilla työskennellään todellisella markkinalla pyrkimyksenä hankkia ulkopuolisia asiakkaita. Kurssilla voi suuntautua joko B2B- tai B2C-markkinaan.

Kansainvälisyys

Palvelut ja dokumentaation voi laatia suomeksi tai englanniksi, esitysten ja opetuksen kieli on suomi.

Koska palvelut ovat digitaalisia, niitä voi halutessaan markkoinoida maantieteellisistä rajoista välittämättä, kunhan selvittää itsenäisesti kohdemarkkinoiden säännöt. Kurssilla tutustutaan myös kansainvälisiin maksunkäsittelijöihin.

Oppimistavat

Kurssilla tehdään projektityö. Työskentely sisältää lähitapaamisia, omatoimista työskentelyä sekä yksilö- ja / ryhmäohjausta.

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat

Tero Karvinen http://TeroKarvinen.com
Taru Parikka
Teemu Ruohonen