Olet täällä

DigiStartUp

DigiStartUp

Tunnus: DIG4TA024
Laajuus: 10 op
Ajoitus: 4. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: profiiliopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Oppimistavoitteet

Haluatko oppia toteuttamaan digitaalisia palveluratkaisuja ketterällä ja liiketoimintalähtöisellä otteella?

Tervetuloa DigiStartUp-kurssille! Tällä kurssilla kehität uuden digitaalisen palvelukonseptin ja myyt sen oikealle maksavalle asiakkaalle. Luit aivan oikein - tavoitteemme on saada oikea asiakas maksamaan tekemästäsi työstä.

Käytännössä testaat uusia palvelu- / tuoteideoita todellisella markkinalla, julkaiset pienen toimivan prototyypin ja myyt sekä toimitat sen asiakkaalle. Myytävä palvelu tai tuote saa olla aivan yksinkertainen ja aivan pienikin tuotto riittää.

Kurssilla kehität osaamistasi tunnistaa ja toimittaa asiakkaalle uutta arvoa. Pääset kokeilemaan ja kehittämään taitojasi käytännössä niin asiakashankinnan kuin koodaamisen osalta. Tällä kurssilla haastat itseäsi ja työtapojasi johtamaan ideoita teoiksi, suunnitelmia toiminnaksi.

Oletko tulevaisuuden osaaja, joka on valmis rämpimään umpihangessa etsien uusia asiakastarpeita ja kehittämään niihin todennettuja ratkaisuideoita? Tämä ei ole yrittäjyyskurssi. Sen sijaan tämä on kurssi, jossa kehität yrittäjämäistä asennetta ja proaktiivista työtapaa. Tervetuloa mukaan!

Sisältö

  • Asiakashankinta käytännössä
  • Lean Startup
  • Nopea prototypointi (rapid prototyping)
  • Pienin mahdollinen toteutus (MVP) 
  • Ketterä koodaus
  • Testaus oikeilla asiakkailla (liiketoiminnallinen validointi)
  • Sähköinen maksujen kerääminen käytännössä

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Liiketoiminnan suunnitteluun ja palvelun ideointiin suositellaan Käyttäjäkokemus ja Digitaalinen liiketoiminta -kurssien suoritusta. Lisäksi prototyypin toteuttamista varten suositellaan Digitekniikat- ja Digiprojekti-kursseja. Eduksi on myös ohjelmoinnin perusteiden ja Linux-palvelinten perusteiden osaaminen. Toteutukselle on eduksi, jos ryhmästä on osaamista jostain palvelinpään weppitekniikasta (LAMP, Flask, Django, Swing...).

Lisäksi suositellaan samanaikaista DigiTuote-kurssin suoritusta. Opiskelijalle voi olla hyötyä myös Digital Marketing in Modern Business -kurssista.

Arviointi

1 Kurssin tehtävät palautettu määräajassa. MVP toteutettu ja testattu itse.

3 MVP kokeiltu suppealla joukolla potentiaalisia asiakkaita. Palvelu olisi kohderyhmän ja arkkitehtuurin puolesta mahdollinen toteuttaa markkinoille asti jatkokehityksessä. Opiskelija on työskennellyt enimmäkseen itsenäisesti ja palauttanut laadukkaat välitavoitteet aikataulussa.

5 Oikeita, ulkopuolisia asiakkaita on hankittu ja he ovat maksaneet palvelusta. Maksaneista asiakkaista on kerätty tietoa tilastoimalla, kyselyillä tai haastatteluilla. Opiskelija on työskennellyt itsenäisesti ja palauttanut laadukkaat välitavoitteet aikataulussa.

Työelämäyhteydet

Kurssin erinomainen suorittaminen on työelämää. Kurssilla työskennellään todellisella markkinalla pyrkimyksenä hankkia ulkopuolisia asiakkaita. Kurssilla voi suuntautua joko B2B- tai B2C-markkinaan.

Kansainvälisyys

Palvelut ja dokumentaation voi laatia suomeksi tai englanniksi, esitysten ja opetuksen kieli on suomi.

Koska palvelut ovat digitaalisia, niitä voi halutessaan markkoinoida maantieteellisistä rajoista välittämättä, kunhan selvittää itsenäisesti kohdemarkkinoiden säännöt. Kurssilla tutustutaan myös kansainvälisiin maksunkäsittelijöihin.

Oppimistavat

Kurssilla tehdään projektityö. Työskentely sisältää lähitapaamisia, omatoimista työskentelyä sekä yksilö- ja / ryhmäohjausta.

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat

Tero Karvinen http://TeroKarvinen.com

Teemu Ruohonen http://TeemuRuohonen.fi

Countdown