Olet täällä

Digitaalisen palvelun protoilu

Digitaalisen palvelun protoilu
  • Tunnus: DIG1TA003
  • Laajuus: 5 op (135 h)
  • Ajoitus: 2. lukukausi
  • Opetuskieli: suomi
  • Opintojakson taso: profiiliopinnot
  • Opintojakson tyyppi: valinnainen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella digitaaliselle palvelulle visuaalisen ilmeen sekä osaa hyödyntää protoilutyökaluja.

Sisältö
- Iteratiivinen suunnittelu
- Käyttöliittymän visuaalisuus
- Protoilutyökalut
- Prototyypin toteuttaminen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Suositellaan Innovaatioprojekti- ja Käyttäjäkokemus -opintojaksojen suorittamista ennen.

Arviointi
Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5

Arvosana 1
Opiskelija ymmärtää visuaalisen ilmeen merkityksen digitaaliselle palvelulle sekä ymmärtää protoilutyökalujen merkityksen ja osaa toteuttaa niillä alkeellisen prototyypin.

Arvosana 3
Opiskelija osaa suunnitella visuaalisen ilmeen digitaaliselle palvelulle sekä osaa toteuttaa prototyypin hyödyntäen protoilutyökaluja.

Arvosana 5
Opiskelija osaa suunnitella tarkoituksenmukaisen visuaalisen ilmeen digitaaliselle palvelulle sekä osaa toteuttaa laadukkaan prototyypin hyödyntäen tehokkaasti protoilutyökaluja.

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla on mahdollisuus toteuttaa pieniä projekteja.

Kansainvälisyys
Opintojaksolla käytetään alan kansainvälistä aineistoa (sekä lähdemateriaalia että ohjelmistoja).

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja itsenäinen työskentely
b. Verkko-opetus ja itsenäinen työskentely
c. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat
Ari Alamäki
Amir Dirin
Niina Kinnunen
Outi Valkki